Веселин Цанков е новият Изпълнителен секретар на БТС

25/08/2016

На 10 август 2016 г. се състоя извънредно заседание на Управителния съвет на БТС. Председателят доц.д-р Алексей Стоев направи предложение за избор на Изпълнителен секретар на БТС.

Като своя номинация той предложи кандидатурата на Веселин Цанков – член на УС за срок от 3 месеца. След краткото му представяне, бе дадена думата на членовете на УС за предложения, мнения и съображения. Бяха изтъкнати организационно – мениджърските качества на Веселин Цанков, както и неговия опит и познаване на структурата и основните функционални особености и механизми на БТС. По предложение на Красимир Статков бе увеличено времето за сключване на трудов договор на Изпълнителния секретар от 3 месеца до края на мандата на сегашния Управителен съвет, който изтича през май 2017 г. След изказване на всички присъстващи членове на УС и изричното съгласие на г-н Веселин Цанков да бъде назначен на длъжността „Изпълнителен секретар на БТС" , кандидатурата му бе гласувана и приета единодушно. Веселин Цанков бе избран и за управител на фирмата на БТС „ЕкспресТуристТрейдинг" ЕООД и Издателска къща „Ехо" ЕООД.

Btsbg.org © 2023 All rights reserved