XIX национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се за приз “Кристален еделвайс”

29/05/2023

ПЪЛНИЯ РЕГЛАМЕНТ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

за провеждане на
Деветнадесетия национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се за приз “Кристален еделвайс”                     
яз. Копринка, 23-25 юни 2023 г.

 

І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ     

Националният преглед на туристическите сръчности за учащи се  има за цел да пропагандира туристическото движение, да съдействува за създаване на навици за системно практикуване на видовете туризъм и спортно-туристическите дисциплини, да се проверят физическите, техническите и морално-волевите качества на участниците и да се определят първенците в отделните дисциплини на прегледа.

ІІ. МЯСТО И СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

Деветнадесетият национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се за приз “Кристален еделвайс” ще се проведе в периода 23-25.06.2023 г. в района на яз. ”Копринка” - гр. Казанлък, и са включени следните състезателни дисциплини:

А. Майсторско управление на велосипед
Б. Стрелба с лък
В. Теглене на въже
Г. Народна топка
Д. Построяване на палатка
Е. Игра ,,Познавам ли моята България“
Ж. Изграждане на палатъчен лагер
З. Програма на туристическа тематика /песни, стихотворения и др./

ІIІ. ПРОГРАМА НА ПРЕГЛЕДА

             23.06.2023 г. - до 17.00 часа пристигане на участниците в прегледа на туристическите сръчности;
- Настаняване и устройване на бивак по предварително подготвените и указани места
- 19.00 – 20.00 часа –  техническа конференция за отделните дисциплини

24.06.2023 г.

 -   09.00 часа – откриване на прегледа и старт на майсторското управление на велосипед
 -   10.30 часа – стрелба с лък
 -   13.30 часа – теглене на въже
 -   14.30 часа – народна топка
 -   15.30 часа – построяване на палатка
 -   16.30 часа -  викторина на туристическа тематика
 -   19.00  часа - обявяване на резултатите от проведените състезания, награждаване на победителите и закриване на Деветнадесетия национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се за приз “Кристален еделвайс”
-  20.00 часа - програма на туристическа тематика от участниците в прегледа и дискотека

             25.06.2023 г. - Отпътуване на отборите.

ІV. ПРАВО  НА  УЧАСТИЕ       

         Участието в отделните състезания и прояви е съгласно изискванията, посочени в приложенията.

V. МАТЕРИАЛНИ   УСЛОВИЯ

         Сдружение „Българския туристически съюз“ поема организационните разходи по провеждане на националния преглед. Разходите за участие в прегледа са за сметка на туристическите дружества, клубове, училища и общините.

VІ. КЛАСИРАНЕ  И  НАГРАДИ

         Класирането ще бъде отборно за всички дисциплини. Класиралите се на призови места ще бъдат наградени с медали, грамоти и комплексно до трето място - купи.

VII. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

С оглед създаването на добра предварителна организация всички дружества, клубове и училища, които желаят да вземат участие в прегледа, трябва да изпратят писмени заявки (по Приложение №9 – Заявка за участие) най-късно до 19.06.2023 г., на адрес: 1000 София, бул. ”Васил Левски” № 75, п.к. 427,  БТС или  имейл адрес: bts [bts] secretar [hop] gmail [bts] com

         При пристигане в лагера на яз. Копринка, ръководителите на ученическите групи представят на коменданта на проявата по време на техническата конференция оригинали на:

•        списък на участниците с три имена и възраст;
•        документ за предсъстезателен медицински преглед за всеки участник;
•        копие на документ за застраховка за всеки участник.

 За справка: телефон 0898 24 74 45 – Лъчезар Лазаров

VIII. Допълнителни указания

  1. Сдружение „Български туристически съюз“ си запазва правото да прави изменения по програмата при промяна в обстоятелствата с цел по-доброто преминаване на проявата.
  2. Спазването на дисциплината в лагера и района, съзнателното и отговорно отношение към природата и към местата за провеждане на състезанията са предпоставка за успешното и безпроблемно провеждане на проявата.
  3. При груби нарушения на реда и прояви, несъвместими с целите на прегледа, организаторът си запазва правото да отстранява нарушителите.
  4. Участието в допълнителни занимания, ако има такива,  е по желание на участниците.
       5.  Настоящият регламент се публикува на сайта на „Български туристически съюз“: www.btsbg.org

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved