Заповед № 163/04.05.2020 г.

05/05/2020

З А П О В Е Д

№  163/04.05.2020г.

гр. София

Във връзка със Заповед № РД-01-248/01.05.2020г. и Заповед № РД-01-249/03.05.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, относно посещения на националните паркове и допускане на посещения на търговски площи, при спазване на епидемиологични мерки

Н А Р Е Ж Д А М:

Всeки един от наемателите, респективно ползвателите на обекти на БТС да изготвят и предоставят вътрешни правила за противодействие на разпространение на инфекцията, възникнала с COVIT-19, предприетия ред на организация, за предстоящо възстановяване на работен режим, както и името на отговорният служител по изпълнение на нормативните разпоредби и вътрешни правила за работа.

Срок за изпълнение – 15 май 2020 г.

 

Заповедта да бъде сведена до знанието на заинтересованите лица, членове на БТС.

 

Временно изпълняващ длъжността Изпълнителен секретар на БТС:

Доц.д-р инж. Румен Драганов       

ПОДПИСАНИ: Заповед № 163/04.05.2020; Заповед на Министерство на здравеопазването № РД - 01-248/01.05.2020 г. и  Заповед РД - 01.249/.03.05.2020 г.

 МОЖЕ ДА СЕ ВИДЯТ НА ТУК 

Btsbg.org © 2020 All rights reserved