Заповед №160/22.04.2020г

22/04/2020

З А П О В Е Д

 

№  160/22.04.2020г.

гр. София

Днес 22.04.2020г., Румен Драганов, в качеството си на Изпълнителен секретар и пълномощник на Председателя на БТС, с ЕИК 000690918 и адрес : гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5.

   

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се  прoтивoeпидeмична обстановка, във връзка с COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение  

Н А Р Е Ж Д А М:

Работниците и служителите на БТС, в работен режим да спазват всички изисквания, с цел превенция:

 

  1. По един служител в стая /работно помещение/;
  2. С цел превенция струпването на хора, да се спазва дистанция минимум 2 метра един от друг;
  3. Носенето на предпазна маска на лицето е задължителна;
  4. Предпазни ръкавици на ръцете;
  5. Дезинфекция на работното място с надеждни дезинфектанти;
  6. Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

В случаи, че бъде установено заболяване от грип  COVUT 19, на който и да е от служителите или на хора, с които са били в контакт, моля незабавно служителя да уведоми личният си лекар и ръководителя на БТС.

 

 

Временно изпълняващ длъжността Изпълнителен секретар на БТС:

Доц.д-р инж. Румен Драганов    

Btsbg.org © 2021 All rights reserved