Заседание на Националния организационен комитет на Националното движение „Опознай България –100 НТО"

15/12/2016

На 14 декември от 10.30 часа в Министерството на културата се проведе заседание на Националния организационен комитет на Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта". Председател на НОК е доц. д-р Бони Петрунова – заместник-министър на Министерството на културата, а заместник-председател - доц. д-р Алексей Стоев, председател на БТС. Присъстваха представители на УС на БНТ, на Националната агенция по горите, на Министерството на младежта и спорта, на БЧК, на Неврокопския митрополит, както и председателят на Инспектората на БТС Валентин Симов, експертът, отговарящ за 100-те обекта - Мария Атанасова, и експертът „Връзки с обществеността" Мирослав Дачев.

Заседанието се проведе по повод 50-годишнината от създаването на Националното движение и протече при следния дневен ред: Представяне на кратка информация за Движението; Какво е свършено от БТС, какви проблеми съществуват и от каква помощ се нуждае Сдружението, за да развива това движение, което е без аналог. Последната точка от дневния ред бе дискусия.

В своето изказване заместник-министър Бони Петрунова заяви традиционно добронамереното отношение на Министерството на културата към БТС и подчерта, че Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта" е благородно дело, засягащо хората от различните възрасти в опознаването на историческите, културните и природните забележителности на България. Тази висока оценка е напълно заслужена, а съпричастността на Бони Петрунова, дори след като напусне поста на заместник-министър, се изразява в готовността й да бъде индивидуален член на НОК.

Алексей Стоев разказа за етапите в развитието на Националното движение и направи предложение срещите на НОК да се провеждат два пъти в годината – през декември и през юни. „БТС има здрави корени в желанието на човека да опознае своята родина – заяви той. – Движението се финансира със собствени средства и ние се нуждаем от помощ главно заради необходимостта от ресурсно подпомагане. Много е важно да се позволи на тази национална инициатива да влезе в училищата, защото Министерството на образованието се е капсулирало. А чрез това Движение бихме дали на децата интересен начин за съпреживяване на историята на нашата родина. Колкото до Министерството на културата, то е най-точният адресат на философията на тази национална инициатива, стартирала по идея на БТС. Да я развиваме по оптималния начин – това е целта, като работим заедно с ресорните министерства, особено що се отнася до сегмента „Младежи". Възрастовият обхват, изразен в проценти, е 40% ученици, 40% хора на средна възраст и 20% над 65-70 години. Имаме идея да разкрием културно-историческото наследство на Балканите и това да обхване Балканските държави. Смятаме, че Движението има потенциал да придобие и европейско измерение, както каза председателят на Европейската пешеходна асоциация Лиз Нилсен, а БТС и НОК да са тези, които ще транслират тази хубава практика в Европа."
По време на дискусията бяха споделени някои проблеми и бяха направени конкретни предложения. Заместник-министър Бони Петрунова каза, че би било добре в книжките на 100-те национални туристически обекта да се слагат знаци кои от тях са паметници, включени в списъка на ЮНЕСКО, и кои са обекти със световно значение. Предложено бе и да се прави отстъпка на хората при закупуване на билети за посещение на обектите, ако те имат книжки от Националното движение. Да се направят в бъдеще поклоннически маршрути и да се развият поклоннически дестинации с участието на Светия Синод и БТС, както и да се направят филми, които да допринесат за развитието на религиозния туризъм, бяха другите предложения. Заместник-министър Бони Петрунова изтъкна ролята на БТС да информира хората за поклонническия туризъм, както и да се разработят тематични маршрути и да се използват възможностите на сайта на 100-те национални туристически обекта, за да се привлекат още повече млади хора. Това е приоритет, върху който БТС ще работи през 2017 г., заяви Алексей Стоев, като добави, че предстои да се използват и възможностите на социалните мрежи в интернет, каквато е Фейсбук.

Мария Атанасова сподели, че сред наболелите проблеми, с които се сблъсква непрекъснато експертният състав на БТС, са невъзможността хората, решили да посетят обектите в събота и в неделя, да си сложат печати, тъй като една част от обектите не работят тогава. Освен това има обекти, които са занемарени, и общините, в които се намират, не съдействат за стопанисването им. Съществуват и обекти, какъвто е Рилският манастир, които завишават прекалено много входната такса за разглеждането, както таксата за паркинг, което се оказва непосилно за скромния бюджет на немалка част от участниците в Движението. Тя предложи да има фиксирани цени за групи и за посетители инвалиди.

На финала на работното заседание бе взето решение всички значими въпроси да бъдат формулирани от БТС и да бъдат представени официално на НОК, който по своя замисъл е създаден да подпомага развитието на Националното движение. Освен това бе решено да се разработи план за 2017 година от БТС, в качеството му на създател на това Движение, както и на оперативно звено.

По повод 50-годишния юбилей на Националното движение „Опознай България – 100 НТО" участниците в заседанието на НОК получиха от председателя на БТС доц. д-р Алексей Стоев специално изработени плакети по повод кръглата годишнина на тази национална инициатива.

Btsbg.org © 2023 All rights reserved