Новини

05/05/2020
З А П О В Е Д №  163/04.05.2020г. гр. София Във връзка със Заповед № РД-01-248/01.05.2020г. и Заповед № РД-01-249/03.05.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, относно посещения на националните паркове и допускане на посещения на търговски площи, при спазване на епидемиологични мерки Н А Р Е Ж Д А М: Всeки един от наемателите, респективно ползвателите... Вижте повече
29/04/2020
Българският туристически съюз набира кандидати за отдаване под наем на туристическа спалня „Богдан“, находящa се в централната част на град Копривщица. Изисквания към кандидатите: Съдебна регистрация в Търговския регистър на кандидатстващата фирма. Удостоверение за липса на задължения към НАП. Инвестиционно предложение: количествено – стойностна сметка по видове строително-ремонтни... Вижте повече
29/04/2020
Българският туристически съюз набира кандидати за отдаване под наем на туристическа спалня „Войводенец“, находящa се в централната част на град Копривщица. Изисквания към кандидатите: Съдебна регистрация в Търговския регистър на кандидатстващата фирма. Удостоверение за липса на задължения към НАП. Инвестиционно предложение: количествено – стойностна сметка по видове строително-... Вижте повече
28/04/2020
Българският туристически съюз – издател на вестник „Ехо”, стартира дарителска кампания за набиране на финансови средства за отпечатване на съюзното издание. Банковата сметка е: BG71STSA93000012485719 в банка ДСК.   Благодарим на всички, които ни подкрепят в тези трудни времена. Имената на дарителите ще бъдат публикувани.  
22/04/2020
З А П О В Е Д   №  160/22.04.2020г. гр. София Днес 22.04.2020г., Румен Драганов, в качеството си на Изпълнителен секретар и пълномощник на Председателя на БТС, с ЕИК 000690918 и адрес : гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5.     На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се  прoтивoeпидeмична обстановка, във връзка... Вижте повече
21/04/2020
УВАЖАЕМИ АБОНАТИ НА ВЕСТНИК „ЕХО”, ПРИЯТЕЛИ!   Тази година отбелязваме 125 години организирано туристическо движение. Но в същото това време преминаваме през едно изпитание, което е с глобални, национални и регионални измерения, наречено COVID-19. Кризата в резултат на заплахата от коронавируса и въведеното на 13 март извънредно положение се отразяват много зле на редица сектори -... Вижте повече
02/04/2020
Екипът на вестник „Ехо” ви уведомява, че отсега нататък достъп до съюзното издание ще има само чрез сайта на БТС – www.btsbg.org .  Надяваме се, че ще продължите да изпращате текстове и снимки, за да можем да отразяваме заедно случващото се в Сдружението по места и да направим така, че електронния бюлетин „Ехо” в перспектива да стане едно още по-увлекателно четиво. С оглед извънредното... Вижте повече
31/03/2020
Във връзка с публикуваната на 04.03.20202 г. обява за конкурс за заемане длъжността Изпълнителен секретар в Сдружение "Български туристически съюз" и първоначален срок за подаване на заявления до 31.03.2020 г. Ви уведомяваме, че процедурата ще бъде удължена със срока на извънредното положение.   Сдружение "Български Туристически Съюз" Email: bts.sofia@gmail.com... Вижте повече
24/03/2020
В началото на юбилейната за БТС 2020 година на доц.д-р Румен Драганов – член на Управителния съвет на БТС, директор на Института за анализи и оценки към УниБИТ и член на Контролния съвет на Сдружение „Национален борд по туризъм” бе възложено да подготви Стратегия на БТС за периода 2020-2030 година. В съдържанието на този основополагащ документ се открояват няколко основни акцента: Визия за... Вижте повече
19/03/2020
За сваляне заповед № Т-РД-16-76/17.03.2020 на г-жа Николина Ангелкова УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Приложено предоставям на Ваше внимание заповед № Т-РД-16-76/17.03.2020 на г-жа Николина Ангелкова, министър на туризма за сведение и изпълнение.   Съгласно горецитираната заповед: I.         Временно се преустановяват всички... Вижте повече
16/03/2020
Поради създалата се обстановка, свързана с разпространението на корона вируса и с оглед предприетите мерки за неговото ограничаване, служителите в Централата на БТС ще работят дистанционно до 13 април включително, за връзка с нас изполвайте мобилните телефони предоставени в сайта на следния линк: https://www.btsbg.org/kontakti   Бъдете здрави! Сдружение "Български туристически... Вижте повече
16/03/2020
  Поради създалата се обстановка, свързана с разпространението на корона вируса и с оглед предприетите мерки за неговото ограничаване, концертът на хор „Планинарска песен –Филип Аврамов”, който трябваше да се състои на 4 април 2020 г., се отменя.   Сдружение "Български туристически съюз"
Btsbg.org © 2023 All rights reserved