Пловдивска област

ХVІ. ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ      
с.Богдан-ТД”Средногорец 96” 031308475, 0889428293 председател
0887/434540 секретар
                                                         ул. 14 - та № 30                            1343 - с.Богдан petyo1959 [hop] abv [bts] bg
с.  Горна махала - ТД”Бор” 0878280728 - председател ул. „11-та” № 5
общ. Калояново
4196 – с. Горна махала
ilonka3 [hop] abv [bts] bg
гр.Калофер-ТД”Хайдут” 0882/966494 секретар;
0882966491 счетоводство

ул. Георги Шопов № 64,

4370 - гр. Калофер

td [bts] haidut [bts] kalofer [hop] gmail [bts] com
гр.Карлово-ТД”Васил Левски” 0896688523 секретар
0889657090 -председател

ул. Водопада №33

4300 - гр. Карлово, 

karlovo_tur [hop] abv [bts] bg
kosta [bts] koparanski [hop] skf [bts] com
с.  Кръстевич”-ТД”Бунтовна” 0888386453- председател,
 
4177 - с . Кръстевич  buntovna [hop] mail [bts] bg
гр.Перущица-ТД”Върховръх” 0882/966400 председател;
882966399 касиер,
0886/941245 счетоводство

бул. Иван Вазов № 78

4225 - гр. Перущица

venera [bts] dimitrova [hop] abv [bts] bg
vinea [hop] abv [bts] bg
гр.Пловдив-ТД”Еделвайс” 032/955141 - ТД;                         0887157972,0882966336 - председател
0882966335 секретар
032/941 629, 0889/265 573 - счетовоство

бул. България № 37

4003 - Пловдив

ina_64 [hop] abv [bts] bg

edelvais_plovdiv [hop] abv [bts] bg

гр.Пловдив-ТД”Родопи” 0886/941265 председател, 0886/941245счетоводство

ул. Лютиче №1

4000 Пловдив

 
гр.Пловдив-ТД”Руен” 0882966364 председател,  ул."П.Евтимий" № 32
Пловдивска област
4000 - гр. Пловдив 
btspd [hop] abv [bts] bg
k2_pingvin [hop] abv [bts] bg
гр.Пловдив-ТД „Шипка” 0882/966407-секретар,
0896715901 - секретар
886/868660 - председател 

ул. Крушево № 1 А

4004 Пловдив

tdshipka [hop] abv [bts] bg
гр.Пловдив-Тур.сдр.”Чернатица” 0882966364 - председател,
0882962245 секретар

ул. Лютиче №1

4000 Пловдив

btspd [hop] abv [bts] bg
гр.Пловдив-Сдружение на ветерани алпинисти в България  0882966364 ТД Ж.К Тракия
ул Димитър Ризов №1
бл. 194, вх. Д ап. 32
4000 - гр. Пловдив
 
гр.Първомай-ТД „Драгойна” 0888451447 председател
0896688352 управител Сини връх

ул. Плиска №4

4270 - гр. Първомай,

tddragoina [hop] abv [bts] bg
гр.Сопот-ТД”Иван Вазов” 0885249054 - секретар,
895/629059 - председател,
0884/102-501 хижа Добрила

ул. Фратьо Попов №20

4330- гр. Сопот,

hija [hop] dobrila [bts] eu
гр.Хисаря-ТД „Орела 1935” 0893654238 - председател
0886889421 - секретар

ул. Шипка №3

4180 - гр. Хисаря,

orela_hissar [hop] abv [bts] bg
с. Климент-ТД”Здравец”  0899/917938 - председател;                0887815806 - секретар
0899917938 - счетоводство

ул. I- ва №26

4348 - с. Климент

kmet_m [hop] abv [bts] bg
гр. Стамболийски-ТД „Атанас Спиридонов”

0889/144-286 - председател

0896698107-секретар

ул. Захари Стоянов № 9

4210 - гр. Стамболийски

vdent [hop] abv [bts] bg
kori_miva [hop] abv [bts] bg
markov54 [hop] abv [bts] bg
Btsbg.org © 2020 All rights reserved