Античен град "Кабиле"

Обект номер: 
99
Област и град: 
ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ
Ямбол

Тракийският царски град Кабиле е бил разположен по югоизточния склон на възвишение, завършващо със скалист акропол-светилище. Скално-изсеченото светилище се намира в източната част на „Зайчи връх”, който е единственото възвишение в околността, край завоя на р. Тонзос /дн. р. Тунджа/. Селището е възникнало в края на II хил. пр. Хр.

Местоположението на Кабиле като възлов пункт на пресичане на важни пътища е предопределяло съдбата му през вековете.
Историческите извори свързват Кабиле с колонизаторската дейност на македонския владетел Филип ІІ във връзка с походите му в Тракия 342 - 341 г. пр. Хр. Известният надпис от Севтополис го представя като град, устроен според елинските градоустройствени правила и традиции.
В края на IV – началото на III в. пр. Хр. Кабиле е резиденция на тракийските царе Спарток и Скосток.
През III – II в. пр. Хр. градът е голям икономически и търговски център. Осъществява активни търговски връзки с целия егейски свят, не само като традиционен консумативен център на вносна продукция, но и като равностоен участник в търговския обмен и е единствен във Вътрешна Тракия със собствено монетосечене.
Кабиле е превзет от римляните начело с Марк Лукул в 72 г. пр. Хр., а от началото на II в. се превръща в най-важния военен лагер в провинция Тракия.
С приемането на християнството за официална религия през 313 г., Кабиле е един от водещите епископски центрове. Следващите столетия, белязани с варварски нашествия и драматични събития, слагат края на организирания градски живот в Кабиле. В края на VI в. сл. Хр. градът е окончателно разрушен от аварите. През XI – XIV в. сл. Хр. върху разрушения античен град съществува малко средновековно селище.
Липсата на съвременно селище, построено върху античния град, го прави изключително благодатен за проучване и експониране.
От 1927 г. територията, на която е бил разположен Кабиле, е обявена за народна старина. От 1969 г. е паметник на културата от национално значение и национален археологически резерват, а от 1979 г. е обявен за природозащитено място.

Работно време: 

Работно време:
от 1 април до 31 октомври: 08:00 - 18:30 ч.
от 1 ноември до 31 март: 09:00 - 15:30 ч.

Входни такси:
Вход за възрастни – 6.00 лв.
Вход за ученици, студенти и възрастни над 65 г. – 3.00 лв.
Групов билет за 20 и повече възрастни от 18-65 г. – 5.00 лв./посетител
Групов билет за 20 и повече ученици, студенти и възрастни над 65 г. – 2 лв./посетител
Семейно посещение:
Възрастен – 4.00 лв.
Дете от 7 до 18 г. – 2.00 лв.
Цена на беседа:
Обзорна беседа - 10.00 лв.
Специализирана беседа – 25.00 лв.
Аудио беседа – 3.00 лв. на едно устройство

 

 

Контакти: 

Регионален исторически музей - Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Бяло море” № 2
Тел. +359 46 66 34 03, 046/66 34 03; 046/66 34 11
e-mail: %20museum [bts] yamvol [hop] gmail [bts] com ()


http://www.yambolmuseum.eu/

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved