Протоколи от Инспекторат и Управителен съвет на БТС

Съгласно решение на УС на БТС от Протокол № 51-10 / 24.06.20г.

 - "Протоколите от заседанията на УС на БТС да бъдат изпратени по мейлите на членовете на УС и на Инспектората"

 - "Решенията да бъдат качени в сайта на БТС" 

ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БТС:

ПРОТОКОЛ № 51-1 / 19.09.2019г

ПРОТОКОЛ № 51-2 / 15.10.2019г

ПРОТОКОЛ № 51-3 / 15.11.2019г.

ПРОТОКОЛ № 51-4 / 22.11.2019г.

ПРОТОКОЛ № 51-5 / 28.11.2019г.

ПРОТОКОЛ № 51-6 / 17.12.2019г.

ПРОТОКОЛ № 51-7 / 31.01.2020г.

ПРОТОКОЛ № 51-8 / 21.02.2020г.

ПРОТОКОЛ № 51-9 / 27.05.2020г

ПРОТОКОЛ № 51-10 / 24.06.2020г

ПРОТОКОЛ № 51-11 / 29.07.2020г

ПРОТОКОЛ № 51-12 / 26.08.2020г

ПРОТОКОЛ № 51-13 / 30.09.2020г

ПРОТОКОЛ № 51-14 / 16.10.2020г

ПРОТОКОЛ № 51-15/ 04.11.2020г

ПРОТОКОЛ № 51-16/ 12.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 51–16/2021/06.01.2021 г.

ПРОТОКОЛ № 51-17.01.2021г.

ПРОТОКОЛ № 51-18 / 04.03.2021г.

ПРОТОКОЛ № 51-19 /17.03.2021 г.

ПРОТОКОЛ № 51-20 /20.05.2021 г.

ПРОТОКОЛ № 51-21/02.06.2021 г.

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ИНСПЕКТОРАТА НА БТС:

Протокол 51-1

Протокол 51-2

Протокол 51-3

Протокол 51-4

Протокол 51-5

Протокол 51-6

Протокол 51-7

Протокол 51-8

Протокол 51-9

Протокол 51-10

Протокол 51-11

Протокол 51-12

 

Btsbg.org © 2021 All rights reserved