Протоколи от Инспекторат и Управителен съвет на БТС

Съгласно решение на УС на БТС от Протокол № 51-10 / 24.06.20г.

 - "Протоколите от заседанията на УС на БТС да бъдат изпратени по мейлите на членовете на УС и на Инспектората"

 - "Решенията да бъдат качени в сайта на БТС" 

ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БТС:

ПРОТОКОЛ № 51-1 / 19.09.2019г

ПРОТОКОЛ № 51-2 / 15.10.2019г

ПРОТОКОЛ № 51-3 / 15.11.2019г.

ПРОТОКОЛ № 51-4 / 22.11.2019г.

ПРОТОКОЛ № 51-5 / 28.11.2019г.

ПРОТОКОЛ № 51-6 / 17.12.2019г.

ПРОТОКОЛ № 51-7 / 31.01.2020г.

ПРОТОКОЛ № 51-8 / 21.02.2020г.

ПРОТОКОЛ № 51-9 / 27.05.2020г

ПРОТОКОЛ № 51-10 / 24.06.2020г

ПРОТОКОЛ № 51-11 / 29.07.2020г

ПРОТОКОЛ № 51-12 / 26.08.2020г

ПРОТОКОЛ № 51-13 / 30.09.2020г

ПРОТОКОЛ № 51-14 / 16.10.2020г

ПРОТОКОЛ № 51-15/ 04.11.2020г

ПРОТОКОЛ № 51-16/ 12.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 51–16/2021/06.01.2021 г.

ПРОТОКОЛ № 51-17.01.2021г.

ПРОТОКОЛ № 51-18 / 04.03.2021г.

ПРОТОКОЛ № 51-19 /17.03.2021 г.

ПРОТОКОЛ № 51-20 /20.05.2021 г.

ПРОТОКОЛ № 51-21/02.06.2021 г.

ПРОТОКОЛ № 51-22/28.10.2021 г.

ПРОТОКОЛ № 51-23/11.11.2021 г.

ПРОТОКОЛ № 51-24/16.12.2021 г.

ПРОТОКОЛ № 51-25/20.01.2022 г.         

вх. № 1790 Становище Инспекторат

вх. № 1815 Жалба ТД Усремени

вх № 1796 жалба адв. Сутулова

ПРОТОКОЛ № 51-26/10.02.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 51-27/01.03.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 51-28/24.03.2022 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ИНСПЕКТОРАТ 15.04.2022

ПРОТОКОЛ № 51-29/15.04.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 51-30/03.06.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 51-31/06.07.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 51-32/23.08.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 51-33/01.09.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 51-34/27.09.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 51-35/14.10.2022 г.

ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТС КЪМ 15.05.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 22-1/22.11.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 51-36/22.11.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 51-37/11.01.2023 г.            ПРОТОКОЛ № 22-2/12.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 51-38/09.02.2023 г.            ПРОТОКОЛ № 22-3/18.03.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 51-39/27.03.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 51-40/28.04.2023 г.            ПРОТОКОЛ № 22-4/28.04.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 51-41/22.05.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 51-42/16.06.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 51-43/17.06.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 51-44/28.06.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 51-45/26.07.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 51-46/17.08.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 51-47/04.10.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 51-48/02.11.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 51-49/05.12.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 51-51/29.02.2024 г.

ПРОТОКОЛ № 51-52/11.04.2024 г.

ПРОТОКОЛ № 51-53/22.05.2024 г.

ПРОТОКОЛ № 51-54/14.06.2024 г.

ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ИНСПЕКТОРАТА НА БТС:

Протокол 51-1

Протокол 51-2

Протокол 51-3

Протокол 51-4

Протокол 51-5

Протокол 51-6

Протокол 51-7

Протокол 51-8

Протокол 51-9

Протокол 51-10

Протокол 51-11

Протокол 51-12

Протокол 51-13

Протокол 51-14

Протокол 51-15

Протокол 51-16

Протокол 51-17

Протокол 51-18

Протокол 51-19

Протокол 51-20

Протокол 51-21

Протокол 51-22

Протокол 51-23

Btsbg.org © 2024 All rights reserved