За сваляне

25/01/2022
брой 1, 2022
PDF icon Изтегли (6.76 MB)
30/11/2020
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА
Файл Изтегли (51.12 KB)
26/11/2020
ПРЕПОРЪКИ КЪМ УПРАВИТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ „БТС – ЧИСТОТА И СИГУРНОСТ”
Microsoft Office document icon Изтегли (100.5 KB)
18/09/2020
Примерни плавила
PDF icon Изтегли (167.01 KB)
18/09/2020
Контрол за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма за юридически лица с нестопанска цел
PDF icon Изтегли (4.86 MB)
03/07/2020
образец за регистър на БТС
Файл Изтегли (16.48 KB)
16/04/2018
Презентация 100 НТО
PDF icon Изтегли (4.18 MB)
03/08/2017
Регламент за участие - 23-ти Национален поход "По стъпките на Апостола" Плевен - Карлово
PDF icon Изтегли (163.98 KB)
03/08/2017
23-ти Национален поход "По стъпките на Апостола" Плевен - Карлово
PDF icon Изтегли (117.29 KB)
18/07/2017
Мерки за безопасност - поход "Черноморски бряг 2012"
Microsoft Office document icon Изтегли (40.5 KB)
18/07/2017
Наредба за провеждане на национален тур. поход "Черноморски бряг" 2012
Microsoft Office document icon Изтегли (40.5 KB)
01/06/2017
Наредба за провеждане на Национален туристически поход – Европейски маршрут - Е-4
04/04/2017
Н А Р Е Д Б А за провеждане на Десетия национален преглед на туристическите сръчности за учащи се за приз Кристален еделвайс
Microsoft Office document icon Изтегли (60.5 KB)
01/03/2017
Наредба за провеждане на 66-ти Национален и Международен Туристически Поход По пътя на Ботевата чета
17/01/2017
Лекция - ориентиране
Microsoft Office document icon Изтегли (155.5 KB)
19/10/2016
Покорител на 10-те планински първенци
Office presentation icon Изтегли (18.78 MB)
22/09/2016
Хижите в България
Office presentation icon Изтегли (14.09 MB)
02/05/2016
Наредба за категоризация на хижите
PDF icon Изтегли (559.88 KB)
01/02/2016
Издания на БТС
Office presentation icon Изтегли (11.97 MB)
Btsbg.org © 2024 All rights reserved