Рекламни материали

Бтс издава туристическа карта "Хижите в България"- първо издание

Уникално издание на БТС

Излезе от печат първото издание на карта „Хижите в България”. По вид, форма и съдържание печатният продукт няма аналог.
Мащабът 1:530 000 с размер в разгънат вид 98/68 см.Текстовете са на български и на английски език, а надписите на картата са на латиница.
Основа на картата е актуализирана пътна карта на България, с нанесени вид на пътя с разстояния в километри, ж.п. мрежата в страната, а цветовото оформление на основата е съобразено с надморската височина на територията, така, както е във всички туристически карти. Други реквизити, характерни за този тип карти, са: бензиностанции и газостанции, гранични КПП, аерогари и пристанища, курортни центрове, вилни туристически селища, къмпинги, манастири, пещери, характерни скални образувания, ждрела, върхове, водопади, минерални извори.
Основен акцент върху картата пада върху обозначените хижи. Нанесени са със съответния знак и име 340 туристически хижи, спални, заслони, хотели, учебни центрове и отделни постройки, както и 100-те национални туристически обекта. Положени са трите европейски туристически маршрута, означени на картата с червен цвят. Към градусната мрежа са добавени и квадранти, улесняващи намирането на обектите на картата.
На гърба на картата има богата справочна информация: пълен списък на туристическите обекти, подредени по азбучен ред по планини и по наименованията им, вид на обектите, надморска височина, GPS координатите и квадрантите, в които са разположени, пълен списък на 100-те НТО, подредени по номера на обекта, контурна карта на България с местоположението на инфоцентровете на БТС, таблица с разстоянията между градовете в километри.

Картата се разпространява чрез БТС – София и неговите поделения в страната.

Туристическа карта на „Витоша”

Неотдавна излезе под печат нова туристическа карта на Витоша, подготвена за печат и издадена от издателство „Атласи” – София, със съдействието на Природен парк „Витоша” и Български туристически съюз. Картата е с размери 70/50 см, М1: 40 000 и хоризонтали през 20 м. Тя обхваща планината Витоша в географските й граници и съдържа необходимата информация за туристите, които я посещават. Дадени са окрупнени схеми на околните населени места, изходни пунктове за планината, наименования на върхове, реки и местности, пътна мрежа, алеи, пътеки, цветово маркирани туристически маршрути (включително Евромаршрут Е4), стълбовата маркировка от Черни връх до х.Кумата, с.Железница и Голи връх, хижи, заслони, почивни станции, мотели, ресторанти, места за отдих, автобусни спирки. Важна е информацията за лавиноопасните полета, ски лифтове и влекове, както и природни забележителности (водопади, скали, каменни реки, пещери), горски масиви и торфища, исторически обекти (манастири и черкви), речна мрежа, извори и чешми. Наименованията са на български и латиница. На обратната страна на картата е даден техния азбучник. В картата има пълна информация за хижите на БТС в планината, подробно описание на природата и историята на Природния парк, телефони за връзки с ПСС (централа и база на Витоша), описание на лавиноопасните места и основни съвети за безопасно поведение на туристите. Дадени са транспортните връзки към планината: 14 автобусни линии и 6 маршрутки - от основните изходни места в София до подходите на Витоша, както и други автобусни и жп връзки. Отбелязано е работното време и телефоните на пътническите въжени линии към и във Витоша.
Новата карта ще се продава в БТС,София, ул. „В.Левски” 75, ет.5, каса.

 

Туристическа карта на „Осогово”

През 2006 г. бе издадена туристическа карта на малко познатата гранична Осоговска планина. През това време интересът към нея нарасна, все повече туристи преминават през маркирани маршрути и обновени хижи, а картата постепенно се изчерпи. Поради това през м април 2009 г. излезе от печат нова туристическа карта, в рамките на проект за трансгранично сътрудничество между България и Македония. Това е първата туристическа карта, която обхваща планината Осогово в географските й граници на територията на двете страни. (Размер 100 х 70 см. и М 1:50 000) и включва цялата туристическа инфраструктура и планински маршрути. Тя е разработена от БТС с активната помощ на ТД „Осогово” - Кюстендил, както и със съдействието на Федерацията на планинарските спортове на Македония – Скопие и Планинарските дружества в гр. Крива паланка и гр.Кочани. Картата обхваща необходимите данни за всеки турист, посещаващ и двете части на планината: наименования на върхове, реки, местности, туристически и ловни хижи, хотели и стопански постройки, водопади, извори и чешми, манастири, черкви, ски-писти и лифтове, лавинни полета, маркирани и немаркирани туристически пътеки и автомобилни пътища, населени места – изходни пунктове за туризъм. Съдържа потенциални възможности за трансгранични маршрути, които ще могат да се реализират в недалечно бъдеще. Наименованията са на български (респективно македонски)език и транслитерирани на латиница. Картата е подготвена за печат и издадена от „КАРТГЕО –ООД” – София/ Троян. Тя се продава в БТС София , бул. „В. Левски” 75 ет. 5, инфоцентровете на БТС и ТД „Осогово” - Кюстендил.

 

Туристическа карта „ София и околностите”

В навечерието на тазгодишното честване (30.09.2009 г.) на празника на организирания туризъм на Черни връх, излезе от печат туристическата карта „София и околностите”, оформена като дипляна джобен формат.Лицевата част на картата включва всички населени места в Софийски регион, речна и пътна мрежа и друга инфраструктура.Дадена е окрупнена схема на София като са посочени 10 обекта, включени в движението 100 НТО, както и няколко други по-важни обекти.Отразени са планините около София: Витоша, Люлин, Плана, Лозенска, Голо бърдо и Софийска планина,заедно със съответните туристически хижи и основните цветно маркирани туристически маршрути.На обратната страна на картата са дадени кратки описания на околните планини и туристически хижи в тях, както и кратка информация за манастирите в т.нар. „Мала Света гора”, минералните извори и обектите от 100 НТО. Картата е многоцветна с формат 70/50 см в разгънат вид. Наименованията и текстовете се на български и английски. Предназначена е за широк кръг наши и чуждестранни туристи с различни интересни в областта на пешеходния и куртурно- познавателен туризъм.Изработена е по поръчка на БТС с „подкрепата на ОП „Туристическо обслужване” от фирма „КАРТГЕО”- ООД. Картата може да се закупи от БТС – София, бул. В. Левски 75, ет.5 и от Инфоцентъра на БТС/в подлеза под ул. Гурко/.

 

Книжки и карти-дипляни на български, английски и немски език могат да се закупят от:

Държавна агенция за младежта и спорта /ДАМС/ - етаж 5, стая 518;
Инфоцентър на БТС - в подлеза пред ДАМС;
Туристическите дружества в страната;
Почти всички обекти, включени в движението.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved