Десетте планински Първенци

Движението стартира на 01.01.2005 г. и заменя досегашното “Покорител на 7-те планински първенци”, като дава възможност на опитните планинари да покорят 10-те най – високи върхове на големите и известни планини в България и отблизо да се докоснат до красотатата им. Планинските върхове, включени в движението, са: връх Мусала, връх Вихрен, връх Ботев, Черни връх, връх Руен, връх Гоцев, връх Голям Перелик, връх Радомир, връх Руй, връх Богдан.  

Книжките се издават от Български туристически съюз. Те се продават от туристическите дружества и туристическите обекти край планинските първенци, както и в Информационния център на БТС в София.

Покоряването на всеки връх се удостоверява със заверка - полагане на специалния печат и марка на определеното място в личната книжка на всеки участник в движението. Заверката в книжката се извършва от упълномощеното длъжностно лице в съответния (най – близкия) обект на изкачения връх.

Покорителите на всички първенци от движението "10-те планински първенци" получават значка и участват ежегодно в томбола. Тя се организира всяка година на “Черни връх“ в последната неделя на м. август в деня на честването на Националния туристически празник, посветен на съответната годишнина на организирания туризъм в България.

 

Печатите за 10-те върха се намират, както следва:

 

 • - Връх Мусала – наблюдателница на връх Мусала, заслон Еверест;
 • - Връх Вихрен – х.Вихрен, х.Бъндерица;
 • - Връх Ботев – наблюдателница на връх Ботев;
 • - Връх Черни връх – чайна  на Черни връх;
 • - Връх Руен – х.Осогово, х.Трите буки;
 • - Връх Гоцев – х.Славянка, х.Извор;
 • - Връх Голям Перелик – х.Перелик; 
 • - Връх Радомир – х.Конгур;
 • - Връх Руй – печатът се намира в ресторанта на х. Ерма;Туристически информационен център - гр. Трън
 • - Връх Богдан – печатът се намира в заведение " Под старата круша", х.Средногорец.

 

СПИСЪК НА НЕПОЛУЧИЛИТЕ НАГРАДА ОТ ТОМБОЛАТА НА

НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ПОКОРИТЕЛ НА 10 - те ПЛАНИНСКИ ПЪРВЕНЦИ – НОСИТЕЛИ НА МАРКИ 2019 г.

 

 1. Славейко Христов Мирков - гр. Плевен – спален чувал
 2. Христо Стойчев Боев - гр. Димитровград – спален чувал
 3. Юлияна Здравкова Грозданова - Муратева - ТД „Шипка”, гр. Пловдив – спален чувал
 4. Боян Кръстев Муратев - ТД „Шипка”, гр. Пловдив – спален чувал
 5. Евгени Красимиров Георгиев - гр. София – спален чувал
 6. Пламен Йорданов Дафинкичев – гр. Монтана – спален чувал
 7. Йоана Олегова Диманова – гр. София – спален чувал
 8. Найден Петров Костов – гр. София – спален чувал
 9. Борислав Ангелов Чорев – гр. Дупница – туристическа кърпа
 10.  Нестор Атанасов – гр. Силистра – туристическа кърпа
 11.  Любомир Иванов Иванов – гр. Бургас – спален чувал
 12.  Люци Димитров Николов – гр. Бургас - палатка
 13. Темелко Свиленов – с. Овчарица - туристическа кърпа
 14. Марин Мартиев Пелов - с. Овчарица – спален чувал
 15.  Милена Лилова Линкова – гр. Бургас – туристическа кърпа
 16.  Диана Атанасова – гр. София – спален чувал
 17.  Петър Тодоров Илиев – гр. Ямбол – туристическа кърпа
 18.  Ники Савов Петров – гр. София – туристическа кърпа
 19. Теменуга Христова Илиева – гр. София - туристическа кърпа
 20.  Атанас Николов Николов – гр. София – туристическа кърпа
 21.  Данчо Игнатов Илиев – гр. Перник – спален чувал
 22.  Мария Захариева Алексиева – гр. София – спален чувал
 23.  Мартин Иванов Иванов – гр. София – туристическа кърпа
 24.  Петър Делигарев – гр. София – туристическа кърпа
 25.  Петя Ангелова – гр. Пловдив – спален чувал
 26.  Даниела Иванова – гр. Пловдив – палатка
 27.  Миглена Атанасова – гр. Пловдив - спален чувал
 28.  Атанас Атанасов – гр. Пловдив – туристическа кърпа
 29.  Петър Иванов – гр. Пловдив – палатка
 30.  Крум Георгиев Костадинов – гр. София – туристическа кърпа
 31.  Николета Иванова Младенова - гр. София – спален чувал
 32.  Теодор Крумов Костадинов – гр. София – туристическа кърпа
 33.  Милен Рангелов Илиев – ТД „Темпо“ – гр. Монтана – туристическа кърпа
 34.  Меглена Йоцова – гр. София – спален чувал

 

СПИСЪК НА НЕПОЛУЧИЛИТЕ НАГРАДА ОТ ТОМБОЛАТА НА

НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ „ПОКОРИТЕЛ НА 10 - те ПЛАНИНСКИ ПЪРВЕНЦИ – ПЕЧАТИ 2019 г.

 

ГОЛЯМАТА НАГРАДА - Велосипед - Крум Георгиев Костадинов – гр. София

1. Валентин Борисов Костадинов - гр. София – туристическо одеяло

2. Славейко Христов Мирков - гр. Плевен – раница + лед лампа

3. Димо Иванов Чолаков - гр. Ямбол - раница

4. Полина Димова Чолакова - гр. Ямбол – раница + лед лампа

5. Алберто Руменов Иванов - гр. Петрич – раница + лед лампа

6. Александър Петров Стойнев - гр. Петрич – туристически термос

7. Христо Стойчев Боев - гр. Димитровград – туристическо одеяло

8. Юлияна Здравкова Грозданова - Муратева – ТД „Шипка”, гр. Пловдив - раница

9. Боян Кръстев Муратев - ТД „Шипка”, гр. Пловдив – раница + лед лампа

10. Александър Ст. Димитров – ТД „Шипка”, гр. Пловдив – раница + лед лампа

11. Нася Йорданова Тасева - ТД „Шипка”, гр. Пловдив - хамак

12. Зарко Клинков – гр. София – раница + лед лампа

13. Евгени Красимиров Георгиев - гр. София – туристически термос

14. Цветалин Стоянов Чакъров - гр. Разград – туристически термос

15. Светлин Стоянов Чакъров - гр. Разград – туристическо одеяло

16. Росица Станчева Чакърова - гр. Разград - хамак

17. Мартин Павлинов Иванов - гр. Ботевград – туристически термос

18. Йоана Диманова – гр. София - хамак

19. Найден Костов – гр. София – раница + лед лампа

20. Мартин Валериев Николов – гр. Варна - раница

21. Димитър Димитров Петров - гр. Варна – раница + лед лампа

22. Пенко Валериев Пенков – гр. Балчик - раница

23. Георги Димитров Коприщенов – гр. Пазарджик - раница

24. Васил Стоилов Стоилов – гр. Пазарджик – туристически термос

25. Пламен Ангелов Лилов – гр. Враца – раница + лед лампа

26. Валери Петров Ванков – гр. Видин – раница

27. Димитър Мирославов Сучев – гр. София – раница + лед лампа

28. Пламен Йорданов Дафинкичев – гр. Монтана – туристически термос

29. Мартин Димитров Мардов – гр. Гоце Делчев – туристическо одеяло

30. Сотир Н. Ташков – гр. Гоце Делчев - раница

31. Александър Каменов Иванов – гр. София – раница + лед лампа

32. Димитър Орлинов Парушев – гр. София – раница + лед лампа

33. Евгения Борисова Митрофанова – ТД „Приста“ - гр. Русе – туристическо одеяло

34. Виктор Мирчов Викторов – ТД „Осогово“, гр. Кюстендил - раница

35. Мария Емилова Петрова – ТД „Осогово“, гр. Кюстендил – раница + лед лампа

36. Красимир Драганов Котев – ТД „Осогово“, гр. Кюстендил – туристически термос

37. Владимир Димитров Матев – гр. София – раница + лед лампа

38. Милан Панчев Миланов - гр. София – раница + лед лампа

39. Зорница Агресимова – гр. София – туристически термос

40. Васил Здравков Димитров – гр. София – раница + лед лампа

41. Николай Тодоров Кангарджиев – ТД „Шипка“, гр. Пловдив – раница + лед лампа

42. Назмиш Рамисова Читалова – ТД „Шипка“, гр. Пловдив – раница + лед лампа

43. Невген Дкаферов – ТД „Шипка“, гр. Пловдив – туристическо одеяло

44. Есма Емин Читили – ТД „Шипка“, гр. Пловдив - раница

45. Жана Атанасова Георгиева – ТД „Шипка“, гр. Пловдив – раница + лед лампа

46. Антон Златев Йорданов – ТД „Шипка”, гр. Пловдив – туристически термос

47. Димитър Димитров Георгиев – гр. София - хамак

48. Даниел Димитров Георгиев – гр. София – туристическа кърпа

49. Даниела Иванова Георгиева – гр. София - термос

50. Мариела Димитрова Георгиева – гр. София - одеяло

51. Никола Тодоров Христов – гр. София – туристическа кърпа

52. Лилия Здравкова Иванова – гр. София - термос

53. Нина Хородова – гр. Свищов - раница

54. Деница Милева Исакова – гр. Разград – туристическо одеяло

55. Соня Даниелова Христова – гр. Костинброд - термос

56. Никифор Данков – гр. София - раница

57. Лиляна Демирева – гр. София – туристическо одеяло

58. Тони Димитров Динов – гр. София - термос

59. Атанас Николов Николов – гр. София - раница

60. Данчо Игнатов Илиев – гр. Перник – раница + лед лампа

61. Мария Захариева Алексиева – гр. София - раница

62. Мартин Иванов Иванов – гр. София – раница + лед лампа

63. Петър Делигарев – гр. София - раница

64. Нестор Атанасов – гр. Силистра – туристическа кърпа

65. Любомир Иванов Иванов – гр. Бургас - хамак

66. Люци Димитров Николов – гр. Бургас – туристическо одеяло

67. Темелко Свиленов – с. Овчарица – раница + лед лампа

68. Марин Мартиев Пелов - с. Овчарица - раница

69. Милена Лилова Линкова – гр. Бургас – раница + лед лампа

70. Диана Атанасова – гр. София - хамак

71. Петър Тодоров Илиев – гр. Ямбол – туристическо одеяло

72. Ники Савов Петров – гр. София – туристическа кърпа

73. Миланка Ангелова – гр. Пловдив – раница + лед лампа

74. Петя Ангелова – гр. Пловдив – туристическа кърпа

75. Даниела Иванова – гр. Пловдив – раница + лед лампа

76. Миглена Атанасова – гр. Пловдив - хамак

77. Атанас Атанасов – гр. Пловдив – туристическа кърпа

78. Петър Иванов – гр. Пловдив – раница + лед лампа

79. Асен Ангелов – гр. София – туристическо одеяло

80. Банко Банев – гр. София – раница + лед лампа

81. Пламен Бонев – гр. Пловдив – туристическо одеяло

82. Татяна Станчева – гр. София – туристическа кърпа

83. Асен Миланов Асенов – гр. София – раница + лед лампа

84. Теодор Крумов Костадинов – гр. София – туристическа кърпа

85. Златко Георгиев Костадинов – гр. София – туристическо одеяло

86. Соня Георгиева Пехливанова - гр. Царево – раница + лед лампа

87. Теменуга Христова Илиева – гр. София – туристическа кърпа

88. Вероника Иванова Петрова – ТД „Трапезица 1902“, гр. Велико Търново – раница + лед лампа

89. Александър Димитров Петров – ТД „Трапезица 1902“, гр. Велико Търново - хамак

90. Милен Рангелов Илиев – ТД „Темпо“ – гр. Монтана – раница + лед лампа

91. Александър Динев Георгиев - гр. Панагюрище - хамак

92. Мария Петрова Божкова - гр. София - термос

93. Любомир Бориславов Русков - гр. София - термос

94. Димитър Желев Матев – гр. София – туристическо одеяло

95. Георги Христов Георгиев – гр. Добрич – раница + лед лампа

96. Меглена Иванова Джундрикова - гр. Добрич – туристическа кърпа

97. Меглена Йоцова – гр. София – раница + лед лампа

ВАЖНО!

Наградите ще се раздават до 25 октомври 2019 г. включително в стая 518 в Централата на БТС, която се намира в сградата на Министерството на младежта и спорта на бул. „Васил Левски“ № 75, 5-и етаж. Телефони за връзка: 0882966322 и 0882566777.

 

Регистрираните участници са за периода от 27.08.2018 г. до 25.08.2019 г.

Btsbg.org © 2019 All rights reserved