Десетте планински Първенци

Движението стартира на 01.01.2005 г. и заменя досегашното “Покорител на 7-те планински първенци”, като дава възможност на опитните планинари да покорят 10-те най – високи върхове на големите и известни планини в България и отблизо да се докоснат до красотатата им. Планинските върхове, включени в движението, са: връх Мусала, връх Вихрен, връх Ботев, Черни връх, връх Руен, връх Гоцев, връх Голям Перелик, връх Радомир, връх Руй, връх Богдан.  

Книжките се издават от Български туристически съюз. Те се продават от туристическите дружества и туристическите обекти край планинските първенци, както и в Информационния център на БТС в София.

Покоряването на всеки връх се удостоверява със заверка - полагане на специалния печат и марка на определеното място в личната книжка на всеки участник в движението. Заверката в книжката се извършва от упълномощеното длъжностно лице в съответния (най – близкия) обект на изкачения връх.

Покорителите на всички първенци от движението "10-те планински първенци" получават значка и участват ежегодно в томбола. Тя се организира всяка година на “Черни връх“ в последната неделя на м. август в деня на честването на Националния туристически празник, посветен на съответната годишнина на организирания туризъм в България.

Печатите за 10-те върха се намират, както следва:

  • - Връх Мусала – наблюдателница на връх Мусала, заслон Еверест;
  • - Връх Вихрен – х.Вихрен, х.Бъндерица;
  • - Връх Ботев – наблюдателница на връх Ботев;
  • - Връх Черни връх – чайна  на Черни връх;
  • - Връх Руен – х.Осогово, х.Трите буки;
  • - Връх Гоцев – х.Славянка, х.Извор;
  • - Връх Голям Перелик – х.Перелик; 
  • - Връх Радомир – х.Конгур;
  • - Връх Руй – печатът се намира в заведението на х. Ерма;Туристически информационен център - гр. Трън
  • - Връх Богдан – печатът се намира в заведение " Под старата круша", х.Средногорец

 

Btsbg.org © 2021 All rights reserved