Заповед

06/08/2021
Заповед от министъра на туризма д-р Стела Балтова, относно спазване на противоепидемичните мерки на територията на Република България
27/10/2020
З А П О В Е Д   № 193/26.10.2020г. гр. София Днес 26.10.2020г., Румен Драганов, в качеството си на Изпълнителен секретар и пълномощник на Председателя на БТС, с ЕИК 000690918 и адрес : гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5.   Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и с цел превенция     Н А Р Е Ж Д А М: С цел... Вижте повече
20/05/2020
Заповед на Министерство на туризма № Т-93-00-1176/19.05.20 Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условия на опасност от заразяване с COVID-19 в България
14/05/2020
Предоставяме на Ваше внимание  Указания  за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България. Те са утвърдени от министъра на туризма Николина Ангелкова и одобрени от Министерството на здравеопазването, като са взети предвид обоснованите препоръки постъпили в МТ с изискания срок. В допълнение Ви... Вижте повече
13/05/2020
З А П О В Е Д   №  169/13.05.2020г. гр. София Днес 13.05.2020г., Румен Драганов, в качеството си на Изпълнителен секретар и пълномощник на Председателя на БТС, с ЕИК 000690918 и адрес : гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5.   Във връзка с отпадане на извънредното положение в Република България от дата 14 май 2020г.   Н А Р Е Ж Д А М:... Вижте повече
13/05/2020
З А П О В Е Д   №  170/13.05.2020г. гр. София Днес 13.05.2020г., Румен Драганов, в качеството си на Изпълнителен секретар и пълномощник на Председателя на БТС, с ЕИК 000690918 и адрес : гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5.   На основание Решение на УС на БТС от 21.02.20г.   Н А Р Е Ж Д А М: Удължавам срока за обявения конкурс за заемане на 1... Вижте повече
Btsbg.org © 2024 All rights reserved