Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на риск от заразяване с COVID-19 в България

14/05/2020

Предоставяме на Ваше внимание  Указания  за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България.

Те са утвърдени от министъра на туризма Николина Ангелкова и одобрени от Министерството на здравеопазването, като са взети предвид обоснованите препоръки постъпили в МТ с изискания срок.

В допълнение Ви уведомяваме, че Указанията за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, са качени на институционалната страница на Министерството на туризма, в рубриката „С лице към бизнеса“ http://www.tourism.government.bg/bg/taxonomy/term/204

Указания за функциониране на местата за настаняване (МН) и заведенията за хранене и развлечения (ЗХР), прилежащи  към тях или самостоятелни, които имат открити площи (тераси, градини и други открити пространства), в условията на COVID-19, съобразени с указанията и препоръките на Световната здравна организация (СЗО) и Европейския център за превенция и контрол на заразите.

Туристическите обекти са различни по своето териториално местоположение, предназначение и функции, дизайн, експлоатация и управление, адаптациите следва да се правят индивидуално, но така, че да съответстват на Указанията.

Указанията могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на COVID-19 в страната.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved