Античен кастел и митница „Димум“

Обект номер: 
72б
Област и град: 
ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

На територията на община Белене се намира античната римска крепост „Димум“. Разположена е на брега на Дунав, в северната част на град Белене. Крепостта съществува от първи до седми век. Това е най-старата открита митница от римско време за Северна България. Крепостта е един от големите градски крайдунавски центрове и е последната, най-северна митническа станция. Димум е една от най-прдължително съществувалите военни крепости в района на Долен Дунав през римската епоха и късната античност. Община Белене е извършила реставрация и възстановка на част от крепостната стена и западната и южната кула във вида им от IV век. Още през периода на настаняване на римляните в източната част на Балканите по времето на император Октавиан Август, Димум е гарнизон и митница между контролирания от тях регион и земите на траките. В Димум от началото на I в. сл. Хр. до края на IV век е стационирала конна войскова част, която е изградила крепостта.

В резултат на проучванията на античния кастел са установени три основни периода на обитаване, които са:

1. Ранно-римски период – от първа половина на I в. сл. Хр. до времето на управление на император Хадриан (117 – 138); 

2. Късно-римски период – от времето на управление на император Аврелиан (270 – 275) до 378 г.;

3. Късно-античен период - поправки от  V - VI в. сл. Хр.

Сондажно проучване на терена започва през 1989 г., когато е проучена част от укрепителната система на кастела и е разкрит запазен участък от около 60 метра и южната кула на западната крепостна порта – порта претория. По време на разкопките през последните години са открити предмети, между които бронзова статуетка на богинята Деметра (Изида), бронзова коланна тока, обеца, апликации, стъклени гривни, предмети на домашния бит, монети. Разкрити са основни сектори от  вътрешността на крепостта -  Щаба на войсковата част (Принципията), както и източната порта на кастела.

Антична митница "Димум" е обявена за паметник с национално значение с ДВ бр. 88/1985 г.

Работно време: 

Работно време:
Работно време на обшината: от понеделник до петък: 8:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч.

Входни такси:
Свободен достъп

Контакти: 

тел.: 0658 3 10 61

Карта: 

ул. „Персин“, гр. Белене

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved