Исторически музей

Обект номер: 
63
Област и град: 
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Етрополе

Историческият музей в гр.Етрополе е открит на 7. XII. 1958 год. Днес той се помещава в сградата на бившия конак, строена през 1853-1870 г. от етрополските майстори Дено и Цветко в типично възрожденски архитектурен стил.

Експозицията на музея представя историята на града и околните селища. Етрополе е древно тракийско селище, възникнало през VII-VI в. пр. Хр. В Средновековието градът се развива като важен рударски и занаятчийски център. През Възраждането градът, заедно с манастира е значим книжовно-просветен център за българските земи. Богатото културно-историческо наследство на Етрополска община е представено в 10 експозиционни зали: Археология, Етнография, Занаяти XVI-XVII в., Занаяти XVIII-XIX в., Занаяти XIX-cp. XX в., Просветно дело, Етрополска книжовна школа, Националноосвободителни борби, Видни етрополци и Дарителство. Показани са над 1200 оригинални експоната, 120 фотоса и документи. Музеят е включен в организацията „Музеите в света" със седалище Мюнхен.

Работно време: 

Работно време:
От понеделник до събота /вкл./: 8.00 - 12.00 ч и от 13.00 - 17.00 ч; 
Неделя: 9.00 - 15.00 ч.

Входни такси:
За ученици, студенти, пенсионери - 1.00 лв.
За възрастни - 2.00 лв.
За деца до 7 год., за хора с увреждания - 0.00 лв.
За ученици от община Етрополе - 0.00 лв. 
Беседа - 6.00 лв

Контакти: 

Адрес: 2180 гр. Етрополе, бул. „Руски” № 105, п.к. 35


тел./факс: 0720/6 21 24


e-mail: museum_etropole [hop] abv [bts] bg


http://www.museum-etropole.com/

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved