Местност "Рупите" - храм паметник "Света Петка Българска"

Обект номер: 
5
Област и град: 
БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
Петрич

Местността Рупите, Петричко отдавна е придобила широка известност като мястото, в което се е зареждала с енергия и е приемала посетители най-популярната българска пророчица Вангелия Гущерова, наричана от народа – “Леля Ванга”.

През 1992 г. пророчицата построява черквата "Св. Петка Българска", превърнала се веднага в място за поклонение за хиляди нуждаещи се хора. Иконите на иконостаса са рисувани от известния художник проф. Светлин Русев, като образите на светците са прекалено реалистични и не се одобряват от Св. Синод.Повечето от обикновените хора, обаче, ги харесват, за което свидетелства и нескончаемият поток от посетители. В близост може да се види и къщичката на леля Ванга. Цялата местност е облагородена и представлява едно прекрасно кътче на десния бряг на р. Струма, което има реални предпоставки в бъдеще да прерасне в манастир. Непосредствено до комплекса извира топла минерална вода с температура 78 0С и дебит 35 л/сек. Част от водата е каптирана и по тръбопровод е отведена до гр. Петрич. Останалата част образува гьолове, в които могат да се видят търсещи избавление от различни болести хора.

Има печат.

Работно време: 

ноември – март: 

08:00 – 17:00 часа.

април – октомври: 

08:00 – 19:00 часа.

Достъпът е свободен.

Има марка и печат.

Контакти: 

Тел.: +359 887 667 670

+359 0724 2050

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved