Музей на народните худ. занаяти и приложните изкуства

Обект номер: 
31б
Област и град: 
ЛОВЕШКА ОБЛАСТ
Троян

Началото на музейното дело в Троян е положено през 1924 г. от учителя краевед Власи Илиев Лингорски, автор и на първата история на града. Малката музейна сбирка в читалището, създадена по негова инициатива, е разположена между книгите в библиотеката. В продълговат шкаф със стъклени витрини са подредени еснафски кондики и чорбаджийски тефтери, тапии и рабоши, оръжие, стари монети и случайно открити археологически находки от римските станции по Траяновия път и крепостите на Троянския балкан. По-късно уредник на музейната сбирка става известният троянски общественик Андрей Шипковенски, който прави и първото записване на експонатите в инвентарна книга.

През 1939 г. читалищното настоятелство възлага на учителя по рисуване в троянската гимназия Петър Дочев Хаджиев стопанисването на сбирката. С помощта на ученици от горните класове той събира накити, керамични, медни и дървени съдове, троянски носии. Поради липса на място събраното е подредено на читалищния таван.

По същото време в гимназията “Васил Левски” е направена малка сбирка, в която са показани материали, свързани с живота и делото на Апостола на свободата. През 1944 г. сбирка е открита и в Троянския манастир, където е показано и скривалището на Васил Левски.

През 1933 г. Троянската популярна банка урежда в Мюнхен изложба на български занаятчийски произведения. В хрониката си от 15.12.1933 г. в-к "Хемус" (излизал в Троян) отбелязва: "...Произведенията на троянските занаятчии са направили много силно впечатление на немците. Поискано от управата на банката да устрои такава изложба в Хамбург и Виена. Идущата пролет ще има изложба в Милано."
През същата 1933 г. Троянската Популярна банка урежда в града Постоянна занаятчийска изложба, аранжирана от известния български художник Александър Жендов. Именно тази изложба е предшественик на днешния Музей на народните художествени занаяти, уредена по най-модерен за времето си начин. Издаден е и Каталог на троянските занаяти на високо художествено равнище, който днес можем да окачествим като първото рекламно издание на Музея.
В края на 50-те години градската музейна сбирка съдържа солиден фонд от материали, преобладаващата част от които са дело на троянските майстори на народните художествени занаяти. Подредбата им в залите на старото читалище е съобразена с етнографските особености на балканджийското жилище.
През месец март 1962 г. в Троян, под патронажа на Института по изкуствознание, е организирана окръжна теоретична конференция за състоянието и перспективите на народните художествени занаяти в Ловешки окръг, придружена от изложба. На тази конференция се ражда и избистря идеята за създаването в Троян на Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства.
През 1966 г., още преди уреждането на първата музейна експозиция в сегашната сграда и преди организирането на Задругата на майсторите на народните художествени занаяти – София, е създадена творческата база на музея, известна под името Ателие на троянските майстори, по късно общинска фирма "Троянски майстори". То е обединение на майстори от различни занаяти, което осъществява на практика художествената програма на музея.
Ателието достигна значими икономически резултати чрез завоюваните пазари у нас и в чужбина на продукцията си (предимно копия и реплики на музейни оригинали).
На 3 октомври 1968 г. по случай 100-годишнината от обявяването на Троян за град академик Ангел Балевски – тогавашният председател на БАН, открива новата експозиция на музея на занаятите. През 2008 г. се навършват 40 години от това събитие. 

Работно време: 

Работно време:
НОЕМВРИ – МАРТ
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК: 9:00 – 17:00 ч.
СЪБОТА: 10:00 – 15:00 ч.
НЕДЕЛЯ – ПОЧИВЕН ДЕН
АПРИЛ – ОКТОМВРИ
ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ: 9:00 – 17:00 ч.
Влизането в експозиция се осъществява до 16:30/14:30 часа.

Входни такси:
Вход за деца до 7 години безплатен
Вход за ученици 3.00 лв.
Вход за възрастни 6.00 лв.
Вход за студенти 2.00 лв.
Вход за пенсионери 2.00 лв.
Вход за посетители със специални потребности 1.00 лв.
Семеен билет (семейство с деца) 12.00 лв.
Групи от 20 и повече човека – отстъпка от входната такса 50%
Беседа (кратка) - 15 - 20 min 5.00 лв.
Беседа (дълга) - 1.30 - 2.00 h 10.00 лв.
Беседа на чужд език 20.00 лв.

Конак:
Възрастни, ученици, студенти, пенсионери - 4 лв.

Контакти: 

Адрес: гр.Троян, 5600, пл. „Възраждане" 1

Тел: 067062062, 0888668784, 0878668784 - директор

Тел: 067062063 - уредници

e-mail: info [hop] troyan-museum [bts] com

mnhzpi_troyan [hop] abv [bts] bg

http://www.troyan-museum.com/

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved