Пантеон на Георги Раковски и Музей на котленските възрожденци

Обект номер: 
56
Област и град: 
СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ
Котел

Но на най-голяма почит в този град се радва Пантеонът на Георги Раковски, който е и музей на българските възрожденци, съхранил реликви, ценни за всеки българин.
Първата зала на музея, където се пази сърцето на доктор Петър Берон, е посветена още на Софроний Врачански, който пръв преписва Паисиевата „История славянобългарска", издава „Неделник" - първата печатна книга на новобългарски език, написва първото автобиографично произведение, както и на неуморния радетел за църковна независимост Неофит Бозвели. Експозициите в останалите зали пазят оригинални творби и документи на доктор Васил Берон, лекар и общественик, на просветителя Атанас Гранитски, на книжовника, преводача и учителя Стефан Изворски, припомнят за делото на капитан Георги Мамарчев, ръководител на Велчовата завера в Търново, проследяват съдбите и делата на още много заслужили котленци.

Централно място е отделено на Съби Стойков Попович, който променя името си на Георги Стойков Раковски - първия идеолог и организатор на националноосвободителното движение в България през XIX век, наричан още „бащата на революцията".

Работно време: 

Работно време:
Всеки ден: 8.30 – 12.00 я. и 13.00 – 17.30ч.

Входни такси:
възрастни – 6,00 лв.
деца и пенсионери - 3.00 лв.
беседа на български език – 15,00 лв.
беседа на чужд език – 30,00 лв.

Контакти: 

Исторически музей
град Котел, пл. „Възраждане” № 3


Тел: +359 453 425 49


e-mail: kotel_museum [hop] mail [bts] bg

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved