Поморийско езеро

Обект номер: 
Област и град: 
БУРГАСКА ОБЛАСТ
Поморие

Поморийско езеро е естествена свръхсолена лагуна, разположена на българското Черноморско крайбрежие, в непосредствена близост до гр. Поморие.
Влажната зона предлага рядко съчетание на условия

за живот, които позволяват развитието на много рядък комплекс от соленолюбива растителност и животни приспособени към тази соленост, част от които могат да се видят единствено тук. Разположението на езерото на западния бряг на Черно море, по протежението на който преминава втория по големина миграционен път на птиците в Европа Via Pontica обуславя голямото разнообразие от птици (над 270 вида), което може да се наблюдава през различните сезони на годината. Богатото биологично разнообразие на Поморийско езеро и съхранения природен ландшафт са причина влажната зона и прилежащите територии да бъдат защитени съгласно българското (ЗМ Поморийско езеро) и международното природозащитно законодателство включено е в Списъкът на влажните зони с международно значение към Конвенцията за опазването на влажните зони (Рамсарска конвенция) и в екологичната мрежа на ЕС - Натура 2000.

Посетителски център Поморийско езеро се намира в непосредствена близост с Музей на Солта, на брега на Поморийско езеро. Целта на посетителският център, като туристически обект е представянето и популяризирането на богатството и красотата на биоразнообразието на Поморийско езеро с цел повишаване природозащитните нагласи на широки слоеве от обществото. Това се осъществява чрез беседа от екскурзовод, обширна екзпозиция с фотографски пана с текст и макети, наблюдение на разнообразието от диви птици с телексоп и бинокъл, и прожектиране на филми. От терасата на центъра се открива просторна гледка към езерото и най-голямата гнездова колония на Балканския полуостров от редките гривести рибарки! Интересната история на поддържането и опазването и - резултат от целенасочени действия на експертите и доброволците от Зелени Балкани възстановили подходящо местообитание за гнездене на тези редки птици ще научите при посещението си в центъра!

Най-добрата оценка и признание за работата ни са ласкавите отзиви и коментари, които посетителите записват в нашата Книгата за впечатления и препоръки!

Работно време: 

Посетителският център "Поморийско езеро" е с работното време:

Вторник - Неделя
09:00 - 18:00
Почивен ден - Понеделник
Обедна почивка от 13:00 - 14:00

 

ВХОДНА ТАКСА:
Възрастни: 4 лв.
Учащи, пенсионери: 2 лв.
Семеен : 8 лв.
 

 

 

 

Контакти: 

тел: 0596 3 20 82;

 

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved