Природозащитен център Източни Родопи

Обект номер: 
72 г
Област и град: 
ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Работно време: 

 

Работно време

понеделник 9:00ч.–22:00ч.
вторник 9:00ч.–22:00ч.
сряда 9:00ч.–22:00ч.
четвъртък 9:00ч.–22:00ч.
петък 9:00ч.–22:00ч.
събота 9:00ч.–22:00ч.
неделя 9:00ч.–22:00ч.

 

 

Телефон087 825 2720

Контакти: 

Историята ни започва през 1988 г.

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) e първата в най-новата история на България гражданска природозащитна организация. Нашата рождена дата е 3 юни 1988 г. и вече имаме над 30-годишна история. Основателите на БДЗП са учени, университетски преподаватели и любители – орнитолози, водени от желанието за реални действия за опазването на птиците.

През 1992 г. Дружеството е прието за представител на България в най-старата международна организация за опазване на птиците – BirdLife International. Прилагайки научен подход в опазването на птиците и на други застрашени групи животни и растения, БДЗП се утвърди като успешна професионално действаща организация с членове и структури в страната.

В началото са птиците…

Още през първите години на историята си прилагаме практически действия за подпомагане на застрашени видове. Организирани са подхранвания на лешоядите в Източни Родопи, които прерастват в цялостна природозащитна програма, довела до спасяване от изчезване на белоглавия лешояд. Популацията му в България нараства от няколко двойки до над 100 двойки през 2020 година.

Добави коментар

Btsbg.org © 2023 All rights reserved