Природозащитен център "Източни Родопи"

Обект номер: 
72 г
Област и град: 
ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Историята ни започва през 1988 г.

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) e първата в най-новата история на България гражданска природозащитна организация. Нашата рождена дата е 3 юни 1988 г. и вече имаме над 30-годишна история. Основателите на БДЗП са учени, университетски преподаватели и любители – орнитолози, водени от желанието за реални действия за опазването на птиците.

През 1992 г. Дружеството е прието за представител на България в най-старата международна организация за опазване на птиците – BirdLife International. Прилагайки научен подход в опазването на птиците и на други застрашени групи животни и растения, БДЗП се утвърди като успешна професионално действаща организация с членове и структури в страната.

В началото са птиците…

Още през първите години на историята си прилагаме практически действия за подпомагане на застрашени видове. Организирани са подхранвания на лешоядите в Източни Родопи, които прерастват в цялостна природозащитна програма, довела до спасяване от изчезване на белоглавия лешояд. Популацията му в България нараства от няколко двойки до над 100 двойки през 2020 година.

Работно време: 

Работно време:
а
прил – септември: всеки ден (включително празниците): 9:00–18:00 ч.
октомври – март: понеделник – петък: 9:00–17:00 ч.
Посещение в събота и неделя са възможни с предварителна уговорка по телефона.

Входни такси:
Възрастни – 6 лв.
Учащи – 3 лв.

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved