Природозащитен център "Пода"

Обект номер: 
7
Област и град: 
БУРГАСКА ОБЛАСТ
Бургас

Местността Пода, намираща се на юг от Бургас, е обявена за защитена територия през 1989 г. със заповед на Министерството на околната среда и водите. Тя се стопанисва от Българското дружество да защита на птиците (БДЗП). Пода е

първата защитена територия в България, създадена по предложение на БДЗП и предоставена за управление на неправителствена организация, като през годините се е утвърдила като модел за устойчива природозащита, екологично образование и природосъобразен туризъм. На територията на Пода от малко повече от 1 кв. км са установени 273 вида птици, което е повече от половината от всичките 420 вида, които се срещат в България въобще! Затова през 1997 г. Българското дружество за защита на птиците с помощта на Правителството на Швейцария изгради тук първия в България Природозащитен център (ПЗЦ) Пода като средище за природозащита, екологично образование, екотуризъм и орнитологична информация.

За посещения защитената местност Пода е отворена целогодишно. В нея редките видове птици могат да бъдат наблюдавани без да бъдат обезпокоявани, както от терасите на Природозащитния център на БДЗП с бинокли и далекогледна тръба, така и по обособен маршрут. Има специално укритие, което дава възможност за наблюдение и фотографиране независимо от метеорологичните условия. Ежегодно в ПЗЦ на БДЗП Пода се провеждат проучвания върху мигриращите птици, а най-добрите месеци за наблюдение на мигрантите са март, април, май, август, септември и октомври. Интересни и редки видове птици, включително пеликани, морски орли, малки корморани и други обаче могат да се наблюдават по всяко време на годината.

Работно време: 

Работно време
09:00 - 17:00 ч.

Вход
За възрастни – 6 лв.
За учащи – 3 лв.
За деца до 6 г. с придружител* – безплатно
*не включва организирани групови посещения
 
Беседа:
Увлекателна беседа за историята и дивия свят на „Пода“ – 20 лв.
 
Фотоукрития:
Цената за фотоукритията зависи от броя на хората и времето, за което се ангажират. Има възможност и за настаняване за нощувка на до двама души след предварителна резервация.

Контакти: 

ПРИРОДОЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР "ПОДА" 
Българско дружество за защита на птиците / BirdLife България 
Тел.:
056 500 560
0878 252 722
e-mail: poda [hop] bspb [bts] org
www.bspb.org/poda

www.bspb-poda.de

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved