Регионален етнографски музей на открито„Етър”

Обект номер: 
19
Област и град: 
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
Габрово

Регионален етнографският музей на открито „Етър” в Габрово е открит през 1964 г. по идея на Лазар Донков. Неговата задача е да издирва, проучва, съхранява и популяризира архитектурата, бита, поминъка и културата на балканджиите от периода на Възраждането до наши дни от региона на Централна Стара планина. Суровият климат, неплодородната и недостатъчна обработваема земя не допринасят за развитието на земеделието. Но тучните поляни, обилната вода и вековните гори са предпоставка за въздигане на скотовъдството и занаятчийството. Практичността на балканджиите, изобретателността и трудолюбието им са в основата на икономическия подем на селищата в Стара планина. Замогването на хората повишава потребностите от просвета, култура и независимост – религиозна и политическа. Будни по дух и с усет към новото, балканджиите неотклонно развиват занаятите, полагайки основите на индустрията в свободна България.

Животът на планинците, техните делници и празници са обект на експозицията в музей „Етър”, където са обособени няколко тематични сектора:

Сбирката на действащи съоръжения, задвижвани с водна сила - единствена в България, е разположена по десния бряг на река Сивек. Тя включва две воденици, различни по начин на задвижване, тепавица, две валявици, бичкиджийница, гайтанджийска одая, два струга – за гаванки и бъклици, и точило.

Ансамбълът „Занаятчийска чаршия" представя главна градска улица от ХVІІІ-ХІХ век с работещи занаятчийски работилници, жилища над тях, кафене, търговски дюкян.

Сгради и обекти с обществено и култово предназначение - часовникова кула, мостове, чешми, църква с училище, Кръстникколчов хан, механа.

Традиционните поминъчни дейности на балканджиите – скотовъдство и овощарство, са представени с мандра, канално пушило и сушило за сливи.

Тук, сред балканските дебри и ромоленето на реката, се гушат прелестни български къщи, а сръчните ръце на майстори занаятчии творят красота. В музея, съхраняващ „духа на България”, посетителят съпреживява миналото, запознавайки се с архитектурата и занаятите, с техниката и технологиите на българите от стари времена. Той е живата връзка с българските корени.

Работно време: 

Работно време на Регионален етнографски музей на открито „Етър”

Музей на отрито

9:00-19:00 (май-септември); 09:00-17:00 (октомври-април)
Музеят работи с намалено работно време на:
1 януари 12:00–17:00 ч.
24 декември 9:00–15:30 ч.
31 декември 9:00–15:30 ч.

Музеен детски център

Музейният детски център работи от месец май до месец септември без почивен ден от 9:30 до 18:00 ч. Организираните посещения в Музеен детски център се провеждат само след предварителна заявка.

Музейният детски център е предназначен за деца от 4 до 12 г. които са придружени от родител или учител. Безопасността на децата е отговорност на техните придружители. Максимален капацитет на центъра е 15 деца. Групи от над 10 деца получават подарък.

Цената на работилниците в Музейния детски център е 2 лв. с изключение на Грънчарската работилница, за която цената е 4 лв. Комбинираният билет на цена 5 лв. включва участието в грънчарска работилница и ползване на останалите модули. За деца в неравностойно положение е безплатно.

Център “Българка”
Лятно работно време (30 април 2018 г. – 30 септември 2018 г.):         10:00 - 18:00 ч.
Зимно работно време (2 октомври 2017 г. – 29 април 2018 г.): по предварителна заявка

Цени на билети:
Входните такси за Зимно работно време продължават да се прилагат във връзка с консервационно-реставрационните дейности на територията на музея.
март–ноември: 
Възрастен: 10 лв
Ученик, студент: 4 лв
Пенсионер - 5 лв
Смейство с деца до 18 г: 19 лв 
Групов билет с игра • За двама възрастни • Семейство с деца до 18 години • Четирима учащи: 25 лв. 
Група от ученици, студенти над 20 души - 3 лв
Група от пенсионери над 20 души - 4 лв 
Дете до 7 г. - безплатно 
Лице в неравностойно положение - безплатно

Притежател на журналистическа карта - безплатно

Абонаментна карта: 
Възрастни: 30 лв.
Ученици, студенти и пенсионери: 15 лв.
Семейства с деца до 18 години: 57 лв.
 
 декември–февруари: 
Възрастен: 5 лв
Ученик, студент: 2 лв
Пенсионер - 3 лв
Смейство с деца до 18 г: 9 лв 
Групов билет с игра • За двама възрастни • Семейство с деца до 18 години • Четирима учащи: 25 лв. 
Група от ученици, студенти над 20 души - 1,6 лв
Група от пенсионери над 20 души - 2,4 лв 
Дете до 7 г. - безплатно 
Лице в неравностойно положение - безплатно
Притежател на журналистическа карта - безплатно

Абонаментна карта: 
Възрастни: 30 лв.
Ученици, студенти и пенсионери: 15 лв.
Семейства с деца до 18 години: 57 лв.
 
Обзорна беседа: на бълг. език: 10 лв; на чужд език: 20 лв; Тематична беседа: на бълг. език: 12; на чужд език: 20 лв.

Контакти: 

Регионален етнографски музей на открито „Етър“

Адрес: България, гр. Габрово, ул. Ген. Дерожински № 144

e-mail: museum [hop] etar [bts] bg

site: www.etar.bg

 

Телефони:  

Директор                         +35966 801 830

Дежурен екскурзовод  +359 888 401 198

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved