Регионален исторически музей

Обект номер: 
99
Област и град: 
ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ
Ямбол

Ямболският исторически музей дължи създаването си на безкористната, събирателска и проучвателска дейност на местни интелектуалци положили основите на историческите проучвания за региона. Още през 1886 г. в трикласното мъжко училище в Ямбол по инициатива на проф. Петър Нойков е учредена първата музейна сбирка. Археологическото ученическо дружество „Диана“ (основано 1925 г.) през 1926 г. също подрежда музейна сбирка. По това време известни местни интелектуалци основават гражданско археологическо дружество „Диамполис“, което развива активна дейност в областта на археологията и етнографията. Събраните от тези дружества експонати се съхраняват до 1936 г. в сградата на ямболската педагогическа гимназия. През 1948 г. отдел „Музеи и галерии“ при Комитета за наука, изкуство и култура с писмо предлага на ГНС-Ямбол да предвиди в бюджета си за 1949 г. службата „Асистент по старините“ и помещение за музей.

На 26.І.1952 г. Венета Дачева е назначена на длъжност референт „Музей и картинна галерия“. С този акт се полага началото на музея като институция. Официално музеят е открит на 2.VІ.1953 г. като музей на революционното движение. До 1955 г. В. Дачева е единственият уредник в него.

Първоначално в музея съществуват три отдела: исторически (включващ историческото развитие на Ямбол и региона от праисторията до 1944 г.); социалистическо строителство (отразяващ събитията след 1944 г.) и отдел природонаучен. Първите му експонати са част от музейната сбирка на археологическите дружества. Постепенно музейната дейност се разраства и броят на специалистите, работещи в него се увеличава.

Фондовете на музея (основен и спомагателен) като цяло включват около 90,000 експоната от родната история, някои от които с неоценима научна стойност, разпределени в съответните отдели.

Съвместно с организацията JOCV (Японски доброволци за сътрудничество в чужбина) музеят осъществи пилотен проект по компютъризация на музейното дело. В резултат на това бе разработена програма за компютърна обработка на музейните експонати и беше създадена база-данни за съществуващите музейни фондове. В музея е изградена вътрешна компютърна мрежа.

Благодарение на богатите си фондове и добрите специалисти през изминалите години Регионален исторически музей – Ямбол е организирал над 30 мащабни изложби, свързани с историята на града и региона. Музеят има десетки издания с научни и популярни публикации по различни регионални исторически проблеми. През 1995 г. музейните специалисти започват да издават „Вести на Ямболския музей“. Фондовете на музея продължават да се попълват ежегодно както от събирателска дейност и дарения, така и от продължаващите вече десетилетия разкопки на античния град Кабиле и праисторическа селищна могила край с. Драма. Резултат от тези проучвания са три международни симпозиума „Поселищен живот в Тракия“ и множество научни публикации.

Работно време: 

Работно време:
понеделник - петък: от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.
събота и неделя: Почивни дни (работи се само по предварителна заявка)

Входни такси:
Вход за възрастни – 5.00 лв.
Вход за ученици, студенти и възрастни над 65 г. – 4.00 лв.
Групов билет за 20 и повече възрастни от 18-65 г. – 3.00 лв. на посетител
Групов билет за 20 и повече ученици, студенти и възрастни над 65 г. – 2 лв. на посетител
Семейно посещение:
Възрастен – 4.00 лв.
Дете от 7 до 18 г. – 2.00 лв.
Цена на беседа: 
Обзорна беседа – 5 лв.
Специализирана беседа – 15.00 лв.

Контакти: 

Регионален исторически музей - Ямбол
България, Ямбол 8600
ул. "Бяло море" 2


Телефон: 046/66 34 03
Факс: 046/66 27 36
E-mail: museum [hop] mail [bts] bg


http://www.yambolmuseum.eu/

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved