Регионален исторически музей

Обект номер: 
35
Област и град: 
ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
Пазарджик

Постоянната експозиция на музея е изложена в различни по своя характер и обхват на време зали. Обхваща голям период от време - от праисторията до новата българска история. Етнографската експозиция е обособена в автентична възрожденска къща, а родната къща на Константин Величков представя живота и дейността на видния пазарджиклия.

В Зала “Археология” посетителите могат да видят разнообразни образци на материалната и духовна култура на Пазарджик и региона: модел на жилище, антропоморфни и зооморфни керамични съдове от неолита и халколита, богата идолна пластика, култови предмети, антични, средновековни и западноевропейски монети, оръжия, накити и една от най-богатите колекции на оброчни плочи на Тракийския конник.

Зала "Възраждане" представя Пазарджик и региона през епохата на Българското възраждане и участието на населението в националноосвободителните борби и Априлското въстание ( 1876 г. ) до Освобождението през 1878 г. Експозицията е изградена от оригинали, представящи богатите колекции във фондовете на музея: оръжие, монети, вещи на занаятчийските сдружения, старопечатни книги.

Зала "Нова история" е организирана в три отделни, но взаимно свързани зали. Централната част от експозицията е посветена на най- известните исторически и архитектурни паметници в града в ново време - църквата "Св. Богородица" и Старата поща. Показани са и планове на града от началото на XX век, дело на видни пазарджишки архитекти. Във втора зала са представени някои традиционни занаяти, характерни за града- шивачество, въжарство, шапкарство, кошничарство, тенекеджийство и др. В Трета зала, посветена на училищното дело, са представени културно-просветните, спортни и благотворителни дружества и организации в града, дело на местната интелигенция.

В лапидариума на музея ( външен и вътрешен ) хронологически са експонирани находки, които не са включени във вътрешната музейна експозиция: статуи, пътни колони, жертвеници, култови фигури от камък. Показани са и архитектурни елементи – бази, капители, колони, архитрави.

Етнографската експозиция е подредена в най-голямата жилищна сграда в Пазарджик от епохата на Възраждането, построена през 1850 г. в стила на пловдивската възрожденска барокова къща. Етнографската експозиция представя богатството и разнообразието на традиционната народна култура от България, която обхваща части от най-българските етнографски райони: Тракия, Средногорието и Родопите. Във фонда на отдел “Етнография” са събрани и съхранени ценни свидетелства за бита, поминъка и духовната култура на пазарджишкото население, оформени в 15 колекции: предмети от градския бит, облекла,занаятчийски инструменти и произведения, уреди за обработка на земята и за дърводобив, архитектурни детайли, народни музикални инструменти, предмети на народната култура.

Родната къща на Константин Величков (1855 – 1907г.) е превърната в експозиция към Регионален исторически музей-Пазарджик. Богатата фотодокументална част разкрива семейната среда и личността на Величков, приноса му в българската история и култура, като видна възрожденска личност, просветител, активен участник в национално-освободителните борби, политик и държавник в следосвобожденска България, писател, преводач, художник..

Обект на музея е и селищна могила Юнаците, с. Юнаците, Пазарджишко. Резултатите от 30-годишните археологически разкопки на селищна могила Юнаците са изключително важни за праисторическата наука. Разкрити са нови сведения за структурата на селищата, домостроителството, икономиката, духовния живот и погребални практики на най-древните обитатели на могилата, живеели тук в продължение на няколко хилядолетия през халколита и ранната бронзова епоха.

Работно време: 

Работно време:
Понеделник – Петък: 09:00 – 17:00
Събота и неделя: 10:00 – 17:00

Входни такси:
– възрастни – 3 лв.
– ученици, студенти, пенсионери – 2 лв.
Беседи:
– тематична беседа на български език – 3 лв.
– обзорна беседа (отдел) на български език – 5 лв.
– обзорна беседа (централна експозиция) на български език – 10 лв.

Контакти: 

Адрес: гр. Пазарджик 4400, пл. К. Величков № 15  тел.: +35934443108


Етнографска експозиция тел:+ 35934445719


КЪща - музей "К. Величков" тел:+ 359 34 44 5759


email: museumpz [hop] abv [bts] bg


http://museum-pz.com/

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved