Регионален исторически музей

Обект номер: 
40
Област и град: 
ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ
Плевен

Регионалният исторически музей в Плевен е научен и културно-просветен институт.Осъществява своята дейност по издирването, проучването, представянето, опазването и популяризирането на паметниците на културата, природните образци,

флората и фауната на територията на Плевенска област.

В областта са разкрити значими археологически обекти - римският град Улпия Ескус при с. Гиген, късноантичната и ранновизантийска крепост Сторгозия край Плевен, средновековната българска крепост в Никопол.

По профил музеят е общоисторически с природонаучен отдел. В структурата му са включени следните основни специализирани отдели и обслужващи звена: Археология, История на България ХV - ХІХ в., Нова и най-нова история, Етнография, Природа, Фондове и научен архив, Връзки с обществеността, Ателие за реставрация и консервация, Фотолаборатория, Библиотека.

Музеят и музейните фондове са разположени в представителна двуетажна сграда - паметник на културата с национално значение, с обща площ от около 7000 м2 и парк с открита експозиция на площ от 37 дка. Основният фонд на музея включва над 180 000 музейни единици. Специализираната библиотека на музея разполага с над 10 000 тома научна литература и периодични издания.
От 1976 г., съвместно с музеите във Враца, Видин и Монтана, музеят в Плевен участва в издаването на годишник - Известия на музеите в Северозападна България, от който до сега са отпечатани 27 тома. 

 


Входни такси:

  • Индивидуални посетители – ученици, войници, хора с увреждания и пенсионери – 2.00 лв.
  • Организирани групи – ученици, войници, хора с увреждания и пенсионери – 1.00 лв.
  • Всички останали посетители – 5.00 лв.

Индивидуални посетители – ученици, хора с увреждания и пенсионери в ПОНЕДЕЛНИК и на Националния празник 3 март и Празника на Община Плевен 15 май – безплатно

Такси за беседи:

на български език – 10.00 лв.;
на чужди езици – 30.00 лв.
Такси за прожекция на видеофилми, свързани с музейната експозиция:
за организирани групи – на човек по 0.50 лв.;
за индивидуални посетители – на човек по 1.00 лв.
Такси за любителско видео и фотозаснимане в експозициите:
с видеокамера, фотоапарат и GSM – 10.00 лв.;
За всички други услуги, свързани с дейността на музея – информация на тел.: 064/823502, 822691

Сувенири
Керамични праисторически и антични идоли, маски, лампи и др.;
Битова и декоративна троянска керамика.

По-пълна информация за всички видове музейни издания и сувенири
тел.: 064/823502, 064822691

Работно време: 

(от 1 ноември до 31 март) 9.00 – 12.00 ч. и 12.30 – 17.30 ч.
(от 1 април до 31 октомври) 9.30 – 12.00 ч. и 12.30 – 18.00 ч.
Почивен ден - неделя
Безплатен ден - понеделник


Работно време на библиотеката: 8.00 – 12.00 ч.
Почивен ден - събота и неделя

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2023 All rights reserved