Регионален исторически музей

Обект номер: 
40
Област и град: 
ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ
Плевен

Регионалният исторически музей в Плевен е научен и културно-просветен институт.Осъществява своята дейност по издирването, проучването, представянето, опазването и популяризирането на паметниците на културата, природните образци,

флората и фауната на територията на Плевенска област.

В областта са разкрити значими археологически обекти - римският град Улпия Ескус при с. Гиген, късноантичната и ранновизантийска крепост Сторгозия край Плевен, средновековната българска крепост в Никопол.

По профил музеят е общоисторически с природонаучен отдел. В структурата му са включени следните основни специализирани отдели и обслужващи звена: Археология, История на България ХV - ХІХ в., Нова и най-нова история, Етнография, Природа, Фондове и научен архив, Връзки с обществеността, Ателие за реставрация и консервация, Фотолаборатория, Библиотека.

Музеят и музейните фондове са разположени в представителна двуетажна сграда - паметник на културата с национално значение, с обща площ от около 7000 м2 и парк с открита експозиция на площ от 37 дка. Основният фонд на музея включва над 180 000 музейни единици. Специализираната библиотека на музея разполага с над 10 000 тома научна литература и периодични издания.
От 1976 г., съвместно с музеите във Враца, Видин и Монтана, музеят в Плевен участва в издаването на годишник - Известия на музеите в Северозападна България, от който до сега са отпечатани 27 тома. 

 


Входни такси:

  • Индивидуални посетители – ученици, войници, хора с увреждания и пенсионери – 2.00 лв.
  • Организирани групи – ученици, войници, хора с увреждания и пенсионери – 1.00 лв.
  • Всички останали посетители – 5.00 лв.

Индивидуални посетители – ученици, хора с увреждания и пенсионери в ПОНЕДЕЛНИК и на Националния празник 3 март и Празника на Община Плевен 15 май – безплатно

Такси за беседи:

на български език – 10.00 лв.;
на чужди езици – 30.00 лв.
Такси за прожекция на видеофилми, свързани с музейната експозиция:
за организирани групи – на човек по 0.50 лв.;
за индивидуални посетители – на човек по 1.00 лв.
Такси за любителско видео и фотозаснимане в експозициите:
с видеокамера, фотоапарат и GSM – 10.00 лв.;
За всички други услуги, свързани с дейността на музея – информация на тел.: 064/823502, 822691

Сувенири
Керамични праисторически и антични идоли, маски, лампи и др.;
Битова и декоративна троянска керамика.

По-пълна информация за всички видове музейни издания и сувенири
тел.: 064/823502, 064822691

Работно време: 

Работно време:
Зимно работно време:
(от 1 ноември до 31 март)
09.00 – 12.00 ч.
12.30 – 17.30 ч.
Лятно работно време:
(от 1 април до 31 октомври)
09.30 – 12.00 ч.
12.30 – 18.00 ч.
Почивен ден – неделя

Входни такси:
Всички експозиции
Индивидуални посетители 
– възрастни – 8 лв.
– студенти – 4 лв.
– учащи – 2.50 лв.
– пенсионери – 2 лв.
– хора с увреждания – безплатно
– деца до 7г. възраст – безплатно
Организирани групи (над 10 човека)
– възрастни – 4 лв.
– студенти – 2 лв.
– учащи – 1.50 лв.
– пенсионери – 1 лв.
– хора с увреждания – безплатно
Семеен входен билет (1-2 родители с до 3 деца 7-18 години) – 15 лв.

Посещение на 1-2 експозиции:
Индивидуални посетители
– възрастни – 4 лв.
– студенти – 3 лв.
– учащи – 2 лв.
– пенсионери – 1 лв.
– хора с увреждания – безплатно
– деца до 7г. възраст – безплатно
Организирани групи (над 10 човека)
– възрастни – 3 лв.
– студенти – 2 лв.
– учащи – 2 лв.
– пенсионери – 1 лв.
– хора с увреждания – безплатно
– деца до 7г. възраст – безплатно
Семеен входен билет (1-2 родители с до 3 деца 7-18 години) – 8 лв.

Обзорна беседа:
– на български език – 15.00 лв.
– на английски език – 30.00 лв.
– на испански език – 30.00 лв.
Безплатен вход:
– за историческата част – всеки първи и трети понеделник от месеца;
– за природо-научната част – всеки втори и четвърти понеделник от месеца;
– на Националния празник на България – 3 март;
– на празника на Община Плевен – 15 май
Прожекция на видеофилми, свързани с музейната експозиция:
– за индивидуални посетители – на човек по 2.00 лв.;
– за организирани групи – на човек по 1.00 лв.
За допълнителна информация относно беседите и предлаганите видеофилми, както и за предварителни заявки: 064/823 502
Заснемане в експозициите: с видеокамера, фотоапарат и GSM – 15.00 лв.

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved