Регионален исторически музей

Обект номер: 
90
Област и град: 
СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ
Стара Загора

Стара Загора е съвременен град с богато културно-историческо наследство, един от най-древните градове не само в България но и в Европа. През вековете градът е сменил 8 имена, отразяващи историческото му развитие.

Още в края на  VII– началото на VI хил. пр. Хр. тук се заселват първите обитатели, които благодарение на отличните климатични условия остават трайно на тези земи. Находищата на медна руда и изобилието им  в района на Средна гора е факторът, който допълнително подпомага икономическия просперитет на региона.  Предполага се, че траките основават тук свое селище, с името Берое. В първите десетилетия на II век е основан римският град Августа Траяна, чийто главни улици, форумен комплекс при Западната порта с изящна колонада и красиви мозайки могат да се видят и днес. През V и VI–ти век ранносредновековната крепост Берое е разрушавана неколкократно от хуни, авари и славяни.  Вероятно за пръв път Берое и областта Загора са присъединени за кратко време към България при Тервел. През 784 г. империатрицата на Византия Ирина дава средства за възстановяването на крепостта, като в знак на благодарност градът носи около 30 години в нейна чест името Иринополис. По-късно при българския владетел Крум става окончателното присъединяване на Берое към Първото българско царство.  През Средновековието градът се нарича Верея и Боруй, а по време на Османския период - Ески Загра (Eски Заара). Българите през Възраждането го наричат Железник, а непосредствено преди Освобождението се приема съвременният вариант на името  Стара Загора.

Значителна част от неговото минало може да се проследи чрез експонатите, които музеят съхранява – ненадминати шедьоври на най-голямата праисторическа колекция в Европа, високостойностни сбирки на антично стъкло и бронз, многоцветни мозайки, уникати от средновековното изкуство, богата нумизматична и етнографска колекция, ценни реликви и документи от различни епохи.

На територията на гр Стара Загора функционират няколко музейни обекта – Музей „Неолитни жилища”, Архитектурен комплекс „Музей на религиите”, Античен форумен комплекс на Августа Траяна, Къща – музей „Градски бит XIX в.”, „Хилендарски метох”, „Късноантична мозайка от частен римски дом IV в.” и др.

Работно време: 

Работно време: 

Експозиция:

10:00 - 18:00 ч. (Почивен ден – понеделник)

Aдминистрация

9:00 - 17:30 часа (Почивни дни – събота и неделя)

Контакти: 

Контакти: 

Адрес: 6000 Стара Загора, бул. „Руски” №  42

e-mail: rim [hop] rimstz [bts] eu

Website: www.rimstz.eu

facebook: www.facebook.com/rim.stz/

Директор:

тел.: +359 42/ 600 299
факс: +359 42/ 600 299

Екскурзоводи: тел.: +359 42/ 919 214

Портал: тел.: +359 42/ 919 201

 

 

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2023 All rights reserved