Университетска ботаническа градина

Обект номер: 
24а
Област и град: 
ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
Балчик

Университетска Ботаническа градина гр. Балчик при Софийски университет "Св. Климент Охридски" е създадена през 1955 г от акад. проф. Даки Йорданов на територията на парковата част на бившата лятна резиденция на румънската кралица по Заповед на Министъра на културата с цел €žпо-добро стопанисване на

парка... и използването му за научни цели€. Постепенно обектът променя своята функция и от парк с представителни функции се превръща в институция, отворена за широк обществен достъп. Днес Градината се простира на площ от 194 дка и разполага с растителни колекции с над 4600 вида, които се увеличават непрекъснато. Наложила се е като важен туристически обект. Наред с това, тя е Паметник на културата, Защитена местност по Закона на защитените територии и Спасителен център по Вашингтонската конвенция CITESВ Университетска Ботаническа градина Балчик исторически и функционално са обособени различни части:

Оранжерии с най-голямата на Балканите постоянна експозиция от кактуси, сукуленти и субмедитерански видове. На закрита площ от 800 м2 целогодишно могат да се видят над 2600 вида представители на семейства Cactaceae и Euphorbiaceae. Експозицията е впечатляваща, не само заради видовото разнообразие, а и поради факта, че в нея са представени над 400 световно защитени вида от тази група и някои уникални видове, какъвто е например галапагоския кактус. Тук може да видите и най-старите екземпляри от колекцията едроразмерни кактуси и сукуленти на Университетска ботаническа градина гр. Балчик, на възраст над 70 години, пренесени от учените при основаването на ботаническата градината.

Парковата част, наред със сградния фонд (стопанисван от МК), понястоящем е със статут на Архитектурно-парков комплекс паметник на градинското и парково изкусто. Историческото ядро е изградено като ландшафт по времето на румънската кралица €“ по протежение на морския бряг, при голяма денивелация, са разположени тераси-градини, разработени в геометричен стил в комбинация от водни елементи: водопади, канали и водни огледала. Градините са свързани помежду си с алеи, стълби и тунели, поддържани са от зидове, изградени от характерния балчишки камък €“ уникално архитектурно решение, съобразено с терена и водния режим на местноста. Емблематично е килимното зацветяване в Градината на боговете. В красиво оформени партери и кътове са представени едногодишни пролетни и летни цветя, алпийска и водна растителност, папрати, защитени и редки видове, лиани, цъфтящи и вечнозелени храсти. Интерес за специалисти и туристи представляват и успешно интродуцираните в градината екзотични видове - древното гинкго, метасеквоята (индивид с такива размери и на такава възраст извън естествения ареал има само в Кралската ботаническа градина в Лондон), бонбоненото и каучуковото дърво, каменния дъб, едроцветната вечнозелена магнолия и др.

Градина Разсадника - адаптирана градина, изградена за посещения от хора с увреждания. На площ от 11 дка посетителите могат да видят красотата на сезонните цветни композиции, алпийски кътове, водни площи, кактуси и сукуленти, в легла от типичен балчишки камък. Изграждането на алейната мрежа е съобразено с изискванията за достъпна обществена среда. В специален кът незрящите хора могат да усетят аромата и да се докоснат до различни на допир растителни видове, които са описани с брайлово писмо. Колекцията от зимоустойчиви кактуси, нерядко покрити със сняг при нашите климатични услови, привлича посетителите. Зеленият параклис впечатлява със семпла конструкция, върху която зеленината вае храм.

Защитена местност. През 2005 г. голяма част от територията на градина е обявена за Защитена местност €œхарактерен ландшафт, създаден от хармоничното съжителство на човека и природата€. Тук специалисти и любители могат да наблюдават естествените екосистеми и да оценят богатото биоразнообразие на региона.

Освен красив кът на България, Университетска ботаническа градина - Балчик е място за изследователска и научна дейност, студентски практики, инициативи, свързани с екологичното образование и изкуството.Ситуирането на Архитектурно-Парковия комплекс "Двореца" на територията на Ботаническата градина е предпоставка за отчитане значимостта на културното наследство и Университетски Ботанически градини отговорно проучват автентичността на този комплекс с цел извършване на дейностите по опазване, устойчиво ползване и развитие.

При Ботаническата градина функционира Балкански Екологичен Център. Университетски ботанически градини са член на Световния съвет на Ботаническите градини (BGCI), Европейския консорциум на Ботаническите градини, Образователната мрежа за екологично образование в Ботаническите градини (EBGEN) и участва със своите колекции в обмена на семена Index Seminum с Ботанически градини от цял свят.

Работно време: 

Зимен период: от 8.30 до 17.00
Летен период: 8.00 до 20.00

• Възрастни 7.00 лв.
• Ученици, студенти и пенсионери 2.00 лв.
• Деца до 7 г. безплатно
• Лица в неравностойно положение безплатно
• Студенти, преподаватели и служители на СУ "Св.Климент Охридски" (при представяна на студентска или служебна карта) безплатно
• Студенти и ученици на практика (при представяне на списък от ръководителя на практиката) безплатно
• Жители на гр. Балчик безплатно
Беседи:
на български език 12 лв.
на английски език 18 лв.

Учебни модули (с предварително записване) - цена на дете безплатно

Контакти: 

ул. Акад. Даки Йорданов №1 ПК 56
9600 Балчик 
България

ubg_balchik [hop] admin [bts] uni-sofia [bts] bg

(0579) 72 338

(0579) 76 197 

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2023 All rights reserved