вр. Мусала (2925 м.) - Рила

Обект номер: 
80
Област и град: 
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Рила е част от Рило-Родопската планинска верига и заема нейния северозападен край. Тя е най-високата планина в България и на Балканския полуостров, а в Европа е шеста. Планината се разделя на 4 ясно обособени дяла - Източна, Средна, Северозападна и Югозападна Рила.

Източна Рила е най-обширният и най-висок дял, чийто първенец е вр. Мусала. В него е разположено и най-високото езеро на Балканския полуостров - Леденото езеро.
Средна Рила - това е най-скалистият и най-добре изразен сред останалите дял. Най-високият му връх е Черна поляна-2716 м. В този дял е разположено най-голямото по площ езеро на Балканския полуостров - Смрадливото езеро.
Северозападна Рила представлява монолитен венец от едни от най- красивите скални върхове и зъбери с подчертано алпийски вид: Мальовица (2729 м); Купените е най-високият връх на Северозападна Рила - голям Купен (2731 м) и др. В този дял се намира най-голямата и известна езерна група - Седемте рилски езера - с най-дълбокото на Балканския полуостров езеро - Окото.
Югозападна Рила е най-ниският дял. Най-висок връх в този дял е Ангелов връх.
Рила е много богата на водни ресурси. В нея са разположени около 170 езера и тя дава началото на три от най-големите реки: Искър, Марица и Места. Част от територията на Рила е обявена за национален парк. В нея има обособени и няколко резервата: „Парангалица", „Централен рилски резерват", „Скакавица", „Ибър".
Мусала е най-високият връх не само в България, но и на Балканския полуостров. Височината му е 2925 м.
Гледан от север, отдалеч върхът прилича на гранитен конус, забил връх в синевата, заграден от върховете Манчо, Маришки връх и Близнаците. На запад в подножието на Мусала е долината на р. Бели Искър, зад която се издига мощната верига на Скакавиците, Шишковица, Погледец и др. На изток Мусала се свързва с вр. Малка Мусала, Иречек, Дено и Студения връх. На север е Самоковското поле, прорязано от р. Искър. Под върха са разположени седемте мусаленски езера. Край най-ниското мусаленско езеро са построени новата и стара хижа "Мусала".
През 1932 година на върха е построена първата в България високопланинска метеорологична наблюдателница, която е най-високата в Югоизточна Европа.
Връх Мусала е включен в националното движение „Покорител на десетте планински първенци" под №1 е и пункт от българския участък на европейския туристически маршрут „Е-8". Най-удобната изходна точка за изкачване на върха за около 3 ч. е от курорта Боровец с кабинковата въжена линия до Ястребец, край х. "Мусала" и х. "Леденото езеро". От вр. Мусала може да се продължи към хижите Заврачица (3-30-4 ч.) и Грънчар (4ч.).

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved