Връх Руен (вис. 2 251 м) – първенецът на Осоговска планина

Обект номер: 
26а
Област и град: 
КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

Връх Руен е първенецът на Осоговска планина. Височината му е 2251 м, което го нарежда на пето място сред планинските първенци след Мусала, Вихрен, Ботев и Черни връх. Включен е в националното движение „Покорител на 10-те планински първенци".

Осогово е гранична планина - около три четвърти от площта й се намира на територията на Р. Македония и една четвърт в България. Тя е важен хидрографски възел, от централната й част извират много реки, най-важните от които са Бистрица, Елешница и Новоселска, но има и множество други по-малки, внасящи особен колорит в облика на планината. Растителността е разнообразна: от иглолистни и смесени до широколистни, главно букови гори, а най-високите части са покрити с хвойнови храсти и тревна растителност. Освен това, в планината растат много билки и диворастящи плодове. С цел запазване на горското богатство, през 1980 г. беше създаден резерватът Църна река, а красива група секвои в местността Ючбунар е обявена за природна забележителност.

На Осогово са очертани ясно две почти перпендикулярно пресичащи се била с много разклонения. Пресечната им точка е най-високата точка на планината - връх Руен. Произходът на името на върха не е точно изяснен. Според Павел Делирадев, в старославянските календари с „Руен" се означава месец септември, а хърватите го наричат така и досега, в смисъл на червено, узряло. Доказателство за това, че географското има Руен има известна връзка с червения цвят, е фактът, че есенно време, особено след първите слани зеленият цвят на масива бързо се сменя с ярко червен от почервенелите листа на боровинките. Изглежда именно този руен цвят са имали предвид кръстниците, ако трябва да се приеме, че това са били славяните.
Като на длан от връх Руен, в северна-североизточна посока, се разкрива планинският лабиринт Краище, в който рязко се откроява пирамидалният връх Църноок, от планината Дукат в Р. Сърбия.
При хубаво и ясно време, далеч на запад се очертават няколко планински масива в Р. Македония.
Движейки се по граничното било, погледът ни среща Влахина планина, Малешевска, Огражден и далеч на юг - Беласица. При добра видимост се очертават Рила и Пирин, Витоша и Старопланинската верига.
От връх Руен могат да се изкачат: вр. Каменец -1 ч., вр. Ждрапаница -1.30 ч. -1.40 ч, вр. Човечето - 50 мин.
Склоновете на Руен към съседните дълбоки речни долини са лавиноопасни. През върха преминава държавната граница между България и Р. Македония.
Изходните пунктове за вр. Руен са хижа "Осогово" и туристически комплекс "Три буки". И от двата туристически обекта върхът се достига за около 3.30 - 3.45 ч. Добре маркираната туристическа пътека минава последователно край заслоните Превала в едноименната местност и Шапка. На връх Руен също има изграден туристически заслон.

Карта: 

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved