Н    А    Р    Е    Д    Б    А за провеждане на  Национален туристически събор  преглед на спортно-туристическите дисциплини и туристическите сръчности и умения  ЕТРОПОЛЕ-28-29.05.2021 г.

                                                   ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ГР. ЕТРОПОЛЕ

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ТУРИЗЪМ,СПОРТ И ЕКОЛОГИЯ ЕТРОПОЛЕ”

            СПОРТЕН КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ „Етрополе-2001”

 

Н    А    Р    Е    Д    Б    А

за провеждане на

 Национален туристически събор  преглед на

спортно-туристическите дисциплини и туристическите сръчности и умения  ЕТРОПОЛЕ-28-29.05.2021

І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ             

Националният преглед на спортно-туристическите дисциплини и туристическите сръчности и умения има за цел да пропагандира туристическото движение, да съдействува за създаване на навици за системно практикуване на видовете туризъм и спортно туристическите дисциплини, да се проверят физическите, техническите и морално-волевите качества на участниците и се определят най-добрите  в отделните дисциплини.

 

 

ІІ.МЯСТО И СЪСТЕЗАТЕЛНИ   ДИСЦИПЛИНИ

Националния събор по спортно-туристическите дисциплини и туристическите сръчности ще се проведе от 28-29.05.2021 година в района на ”парка Етрополе” гр.Етрополе в който са включени следните  дисциплини:

 

Приложение №1 ПОСТРОЯВАНЕ НА ПАЛАТКА ЗА ВРЕМЕ

Приложение №2 Комбинирана спортно-туристическа щафета

Приложение № 3. Дартс.

ІІІ.ПРОГРАМА

28.05.2021год. /петък/

                                             -  до 14.00 часа пристигане на участниците и настаняване хотел „Еверест

  • 15.30 – Oткриване на Националния събор.
  • 16.30 -Техническа конференция за отделните спортни дисциплини
  • 17.00-Провеждане на комбинирането на спортна-туристическата щафета
  • 20.00 часа –  Вечеря

 

29.05.2021 год./събота/

  -     8.00 часа – закуска                                                                                                                                -    09.00 – Построяване на палатка за бързина                                                             -      -     10.30 - Дартс                                                                                                                                                                 -     11.00  -Посещение на музея в гр Етрополе/100-те Национални обекти/ и природно исторически забележителности                                                                                                                       -    12.30 – обяд                                                                                                                                       -    13.00 - Посещение на Етрополски манастир „Св.Троица”                                                               -    15.00  – Обяваване на резултатите и награждаване                                                        -   16.00 -  Отпътуване на отборите.

Забележка: При лоши метериологични условия.домакините имат право да променят програмата.

 

 

 

ІV.ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ДОКУМЕНТИ

 

Националния събор по спортно-туристическите дисциплини и туристическите сръчности “Етрополе 2021” могат да вземат участие деца от  училища, дружества и клубове по различните видове  туризъм .

На ръководството на проявата, ръководителите на отбори трябва да представят:

1.Окончателна поименна заявка с трите имена, група,  дата-месец и година на раждане.

2.Застраховка за не по-малко от 1000 лв.

3.Медицински преглед

4. Декларация съгласно  изискванията .

 

 

 

 

V. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

Принципни заявки ще се приемат в ТД ТСЕ „ЕТРОПОЛЕ” и СПОРТЕН КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ „ ЕТРОПОЛЕ 2001” адрес:   e-mail: katidotcheva [hop] abv [bts] bg.  За справки и информация тел:     GSM  0886813474– Кати Дочева; :     GSM  0887593872– Симеонка Дочева; :     GSM 0888139146– Илия Василев;

 

           

V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

         Домакините поемат  организационните разходи  и наградния фонд, а всички останали разходи са за сметка на участващите  училища,клубове, дружества или на самите участници. Ношувка и храна/вечеря, закуска и обяд/ общо 33лв. в хотел ‘Еверест”

         VІ.КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

Класирането ще бъде отборно. На класиралите се до трето място ще бъдат връчени медали , грамота и награди.

 

VII. Изисквания -Състезанието ще се проведе на предварително определана площадка, която ще се обяви на техническата конференция,като всеки ръководител представя на ръководството поименнен списък  на отбора си или на двата отбора и група,.Промяна на участник от отбора не се допуска, без уважителни причини и уведомяване на ръкододството на състезанието. Всеки отбор участва в построяване на палатка,щафетата и дартс.

VII. Приложенията са  както следва:

Приложение №1  ПОСТРОЯВАНЕ НА ПАЛАТКА ЗА ВРЕМЕ

 

Начин на провеждане: отборът се състои от 4 състезатели, от които най-малко едно момиче. Изискване за възраст по групи:

Първа група   7-10г.

Втора група  11-14г.

Трета група   15-18г..

На техническата конференция ще се обяви мястото и наказателните точки при пропуснати неточности при изпълнението на опъването на палатката.

Право на участие: Всяки клуб, дружество има право да участва до два отбор от група

        

Класиране:  Отборите класирани до трето място   ще бъдат наградени с купи, медали и награди

 

 

Приложение №2

                             Комбинирана спортно-туристическа щафета

. Щафетата  включва елементи от туристически умения и сръчности, провеждани състезателно. Съдържа четири  поста, разпределени  както следва:

         Първи пост – крос през пресечена местност – 700м

         Втори пост – преминаване на въжен мост

         Трети пост  - движение по азимут - Дължина на етапа – около 400 метра.

Четвърти пост–преминаване на препяствие и финал

            Всеки отбор се състои от 4/четири / състезатели – едно момиче най-малко, другите момчета ,като в състезанието има три  възрастови групи:

 Първа група   7-10г.

Втора група  11-14г.

Трета група   15-18г..

.                                             

Щафетата е малка туристическа раница с  бутилка 1.5 л вода, на която се поставя номера на щафетата и се носи състезателния картон на отбора със отразено стартово време на щафетата. Картонът заедно с  раничката се предават от пост на пост, като в него се отбелязва накрая  финалното време на всеки отбор и се нанасят перфорациите от котролните точки в етапите, както и наказателните точки. При изгубен картон щафетата се декласира, поради невъзможност да се докаже, че постовете са преминали по трасето. Всеки отбор сам осигурява необходимата му материална база – велосипед,  раница и 3 безопасни игли за номера, бутилка с 1 л. вода.

Времето за преминаване на всички постове е общо.

Отбор, непреминал през някой от постовете се декласира.

Не се допуска до старта отбор, който не е спазил разпределението на постовете поименно, съгласно окончателната  заявка.

Класиране:  Отборите класирани до трето място   ще бъдат наградени с купи, медали и награди

 

 

Приложение №3 ДАРТС

           

Начин на провеждане: отборът се състои от 4 състезатели, от които най-малко едно момиче. Изискване за възраст по групи:

Първа група   7-10г.

Втора група  11-14г.

Трета група   15-18г..

На техническата конференция ще се обяви мястото и наказателните точки при пропуснати неточности при изпълнението.

Право на участие:  право да участва до два  отбора от група.

 

Класиране:  Отборите класирани до трето място   ще бъдат наградени с купи, медали и награди

 

 

 

  Община Етрополе:                                         БТС : 

ТД ТСЕ „ЕТРОПОЛЕ”:

СКТ „ЕТРОПОЛЕ 2001”:

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved