Национален туристически събор  ЕТРОПОЛЕ-28-29.05.2022г.

Наредба може да изтеглите от тук

  ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ГР. ЕТРОПОЛЕ

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ТУРИЗЪМ,СПОРТ И ЕКОЛОГИЯ ЕТРОПОЛЕ”

            СПОРТЕН КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ „Етрополе-2001”

 

Н    А    Р    Е    Д    Б    А

за провеждане на

Национален туристически събор  преглед на

спортно-туристическите дисциплини и туристическите сръчности и умения  ЕТРОПОЛЕ-28-29.05.2022г.

І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

Националният преглед на спортно-туристическите дисциплини и туристическите сръчности и умения има за цел да пропагандира туристическото движение, да съдействува за създаване на навици за системно практикуване на видовете туризъм и спортно туристическите дисциплини, да се проверят физическите, техническите и морално-волевите качества на участниците и се определят най-добрите  в отделните дисциплини.

 

ІІ.МЯСТО И СЪСТЕЗАТЕЛНИ   ДИСЦИПЛИНИ

Националния събор по спортно-туристическите дисциплини и туристическите сръчности ще се проведе от 27-28.05.2022 година в района на ”парка Етрополе” и „Езерото” гр.Етрополе в който са включени следните  дисциплини:

Приложение №1 ПОСТРОЯВАНЕ НА ПАЛАТКА ЗА ВРЕМЕ

Приложение №2 Комбинирана спортно-туристическа щафета

Приложение № 3. Теглене на въже                                                            Приложение №4 –Преминаване  с велосипед  по вело пътека с припяствия

ІІІ.ПРОГРАМА

27.05.2022год. /петък/                                        

15.30 – Oткриване на Националния събор.

16.30 – Откриване на туристическо кътче/ беседката/  по пътеката на „Св. Атанас”

18.30 -Техническа конференция за отделните спортни дисциплини

28.05.2022 год./събота/ -                                                                                                  9.00 ч.    -    Провеждане на  спортно-туристическите занимания, умения и   сръчности                                                                                                                                       13.00ч. – Обяд                                                                                                                                  14.00ч. – Обяваване на резултатите и награждаване                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         15.00  -Посещение на музея в гр Етрополе/100-те Национални обекти/ и природно исторически забележителности                                                                                                                                                                                                                                                         Посещение на Етрополски манастир „Св.Троица”                                                                                                           

Забележка: При лоши метериологични условия.домакините имат право да променят програмата.

 

 

 

ІV.ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ДОКУМЕНТИ

 

Националният  събор по спортно-туристическите дисциплини и туристическите сръчности “Етрополе 2022” могат да вземат участие деца от  училища, дружества и клубове по различните видове  туризъм .

На ръководството на проявата, ръководителите на отбори трябва да представят:

1.Окончателна поименна заявка с трите имена, група,  дата-месец и година на раждане.

2.Застраховка за не по-малко от 1000 лв.

3.Медицински преглед

4. Декларация съгласно  изискванията .

 

V. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ

 Заявките за участие се приемат от ТД ТСЕ „ЕТРОПОЛЕ” и СПОРТЕН КЛУБ ПО ТУРИЗЪМ „ ЕТРОПОЛЕ 2001” адрес:   e-mail: katidotcheva [hop] abv [bts] bg.  За справки и информация тел:     GSM  0886813474– Кати Дочева; :     GSM  0887593872– Симеонка Дочева; :     GSM 0888139146– Илия Василев;

 

           

V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

          Домакините поемат  организационните разходи, наградният фонд  медали и купи поемат БТС и грамотите от Община Етрополе, а всички останали разходи са за сметка на участващите  училища,клубове, дружества или на самите участници.

          VІ.КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

Класирането ще бъде отборно. На класиралите се до трето място ще бъдат връчени медали , грамота и купа.

 

VII. Изисквания -Състезанието ще се проведе на предварително определана площадка, която ще се обяви на техническата конференция,като всеки ръководител представя на ръководството поименнен списък  на отбора си или на двата отбора и група,.Промяна на участник от отбора не се допуска, без уважителни причини и уведомяване на ръкододството на състезанието. Всеки отбор участва в построяване на палатка,щафетата, теглене на въже а преминаването по вело пътека с препятстсвията е индевидуално .

VII. Приложенията са  както следва:

Приложение №1  ПОСТРОЯВАНЕ НА ПАЛАТКА ЗА ВРЕМЕ

 

Начин на провеждане: отборът се състои от 4 състезатели, от които най-малко едно момиче. Изискване за възраст по групи:

Първа група   7-10г.

Втора група  11-14г.

Трета група   15-18г..

На техническата конференция ще се обяви мястото и наказателните точки при пропуснати неточности при изпълнението на опъването на палатката.

Право на участие: Всяки клуб, дружество има право да участва до два отбор от група

         

 

Приложение №2 

Комбинирана спортно-туристическа щафета

. Щафетата  включва елементи от туристически умения и сръчности, провеждани състезателно. Съдържа четири  поста, разпределени  както следва:

          Първи пост – крос през пресечена местност – 700м

          Втори пост – преминаване на въжен мост

          Трети пост  - движение по азимут - Дължина на етапа – около 400 метра.

Четвърти пост–преминаване на препяствие и финал

            Всеки отбор се състои от 4/четири / състезатели – едно момиче най-малко, другите момчета. Състезанието се провежда с три  възрастови групи:

 Първа група   7-10г.

Втора група  11-14г.

Трета група   15-18г..

Щафетата е малка туристическа раница с  бутилка 1.5 л вода, на която се поставя номера на щафетата и се носи състезателния картон на отбора със отразено стартово време на щафетата. Картонът заедно с  раничката се предават от пост на пост, като в него се отбелязва накрая  финалното време на всеки отбор и се нанасят перфорациите от котролните точки в етапите, както и наказателните точки. При изгубен картон щафетата се декласира, поради невъзможност да се докаже, че постовете са преминали по трасето. Всеки отбор сам осигурява необходимата му материална база – велосипед,  раница и 3 безопасни игли за номера, бутилка с 1 л. вода.

Времето за преминаване на всички постове е общо.

Отбор, непреминал през някой от постовете се декласира.

Не се допуска до старта отбор, който не е спазил разпределението на постовете поименно, съгласно окончателната  заявка.

 

Приложение №3 Теглене на въже           

Начин на провеждане: отборът се състои от 4 състезатели, от които най-малко едно момиче. Изискване за възраст по групи:

Първа група   7-10г.

Втора група  11-14г.

Трета група   15-18г..

На техническата конференция ще се обяви мястото и наказателните точки при пропуснати неточности при изпълнението.

Право на участие:  право да участва до два  отбора от група.

Приложение №4 –Преминаване  с велосипед  по вело пътека с препяствия. Изискване за възраст по групи:

Първа група   7-10г.

Втора група  11-14г.

Трета група   15-18г.

Преминава от отбор двама състезатели едно момче и момиче. Домакините подсигуряват велосипедите.

 

Класиране:  Отборите класирани до трето място   ще бъдат наградени с купи, медали и грамоти

 

Община Етрополе                                                                            Български  туристически съюз                                                                           ТД ТСЕ „ЕТРОПОЛЕ” и СКТ „ЕТРОПОЛЕ 2001”

Btsbg.org © 2024 All rights reserved