Наредба за организиране и провеждане на XXІХ регионален туристически празник - преглед на водния, пешеходния и колотуризъм - туристически сръчности

Организира се от:
БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „РОСИЦА" , ГР. ПАВЛИКЕНИ
КЛУБ ПО ПЛУВАНЕ
Дата на провеждане: 17,18 и 19 Юни 2016г. на Язовир „Александър Стамболийски".

І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Регионалният преглед се провежда традиционно всяка година съгласно календарния план на Туристическо дружество „Росица" ,гр. Павликени и календарния план на БТС. Цел на прегледа е да се популяризира практикуването на видовете туризъм: воден,колотуризъм, пешеходен и туристически сръчности, като се създават трайни навици у младите за обич към природата и нашата Родина.Задачата на прегледа е да се провери степента на подготовка на участниците.

ІІ. ВРЕМЕ
Прегледът ще се проведе на 17,18 и 19 Юни 2016г.

ІІІ. МЯСТО
Град Павликени – язовир „Александър Стамболийски" – гребно-водна база на дружеството.

ІV.СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
1.Колопоход от Павликени до Язовир „Александър Стамболийски".
2.Улов на риба.
3.Воден слалом в тихи води К-1,К-2,юноши,девойки и ветерани.
4.Майсторско управление на велосипед – до 18 години и ветерани.
5.Кулинарен конкурс – направа на рибена чорба със собствен инвентар и продукти.
6.Воден поход от гребната база до ловната хижа на с.Крушево.
7.Преплуване на язовира – 800м.
8.Карнавал.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
1.Медицинско свидетелство образец 228.
2.Лична декларация на състезателя за умение да плува и че участва в състезанието на собствена отговорност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Личната декларация се отнася за участниците в слалом тихи води.

VІ. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Ще се приема до 15 Юни 2016 год.в Туристическо дружество „Росица" писмено или на 0888015280. Няма ограничения за участие.
Адрес: 5200, гр. Павликени,ул. „Цар Иван Асен ІІ" № 19.

VІІ.ЕКИПИРОВКА
Собствена, която да отговаря на изискванията и условията.

VІІІ.ПРОГРАМА НА ПРЕГЛЕДА
17 Юни – петък, до 20.00 часа-пристигане на участниците,построяване на бивак – палатъчен лагер в района на гребно – водната база; от 21.00 часа-техническа конференция, уточняване броя на състезателите и реда за провеждане на мероприятията.
18 Юни – събота , от 7.30 часа – потегляне на участниците в колопохода от Туристическо дружество „Росица" до язовир „Александър Стамболийски" по уточнен маршрут.
- От 8.00 часа до 14.00 часа –Воден поход.
- От 8.30 часа- старт по улов на риба – до 11.30 часа – по една въдица на дъно и една на плувка – разстояние до 500 м. от мястото на старта, отчитане на постиженията пред съдийска комисия.
- От 10.00 часа – майсторско управление на велосипед.
- От 12.00 часа до 14.00 часа- обяд и почивка.
- От 16.00 часа –слалом в тихи води-К-1, К-2,юноши,девойки ,ветерани и смесени двойки.
- От 20.00 часа – кулинарен конкурс – направа на рибена чорба.
- От 21.00 часа – карнавал-веселие.
19 Юни – неделя
- От 10.00 часа –преплуване на язовира.
- От 12.00 часа – отчитане на състезанията – награждаване,закриване на прегледа и подготовка за отпътуване.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Язовир „Александър Стамболийски" се намира на 21 км. южно от гр. Павликени , до там пътуват автобуси сутрин в 7.00 часа и след обяд в 15.00 часа от автогара Павликени. Автобусите тръгват обратно от язовира в 8.00 часа и 16.10 часа.
В района на провеждане на прегледа има заведения за хранене и напитки, има и почивна станция, нощувка – 10лв., заявка на тел. 0889964813 – Илия Георгиев.

СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „Росица" гр. Павликени
Гр. Павликени. Ур. „Цар Иван Асен ІІ" № 19
Телефон за връзка: 0888015280
Email: trifonova27 [hop] abv [bts] bg

Btsbg.org © 2024 All rights reserved