Наредба за провеждане на деветнадесетият национален туристически поход “Черноморски бряг - 2017”

I.Цел и задачи

Деветнадесетият национален поход “Черноморски бряг – 2017” се организира от ТД “Черноморски простори” – Варна. Походът се провежда традиционно по Българското Черноморско крайбрежие. Участниците ще преминат през територията на резервата Лонгоза, Пясъчните дюни на Шкорпиловци и защитени територии. Походът е II категория на трудност. Целта е да се популяризира пешеходният туризъм и придобиване на навици за природосъобразен начин на живот при горещи летни условия и на палаткови биваци.

 

II.Време и маршрут: 8 – 12 юли2017 г.Варна – гр. Бяла – с. “Шкорпиловци” – КК “Камчия” – до неработещата х.Черноморец и до м. Фичоза –   Варна.

 

III.График на похода:

1 ден (събота) – Пристигане на участниците до 08.00 ч. на гара Варна, където е  и сборният пункт /до първата спирка на автобуси № 17, 48 и тролей № 82, 83/;

 • 08.30-09.30 : извозване на участниците до гр. Бяла,
 • 10:00-11:30- приветствие от кмета на гр. Бяла, разглеждане на информационния център и музея на града; поднасяне на цветя на паметниците на Щерьон войвода и на загиналите във войните, лично време;
 • 11.30-14.30 – преход: гр. Бяла – н. Св. Атанас, посещение на крепостта и бивака;до 16:00 ч. плаж и лично време;
 • 16.30-17.30 – Устройване на бивак с палатки и от 20.00 – Вечер на запознанството.

2 ден (неделя)  преход: гр. Бяла – н. Бели нос – КК “Шкорпиловци” /бивак в гората/ - кръщаване на туристите с морски имена ; вечер на повелителя на моретата Нептун ; дискотека;

3 ден (понеделник) преход: Шкорпиловци- н. Черни нос -  Шкорпиловци и спортно – туристически състезания;

4 ден (вторник)   Преход: КК “Шкорпиловци” – резерват “Лонгоза” – преминаване на р. Камчия /при невъзможност за преминаване се наема моторна лодка с такса/–   КК „ Камчия”   / бивак/ – 20.00 ч. – вечер на туриста – преглед на талантите;

5 ден (сряда) Преход: КК Камчия – м. Пашадере – х. Черноморец /бивак/ и до м. Фичоза.   Отпътуване  на следващия ден.

 

IV.Участие и заявки:

Право на участие имат всички туристи членове на туристически дружества, клубове за пешеходен туризъм и индивидуални туристи. Същите трябва да са клинично здрави, физически добре подготвени / на възраст от 9 до 65 години / и екипирани за поход при горещи летни условия. Моля Дружествата да изпращат туристи, които ще се справят с преходите. Условията на похода са задължителни за всички участници. На първия бивак всеки участник представя на ръководството на похода следните документи:

 • 1. Медицинско удостоверение /бележка/ от личния лекар.
 • 2.  здравна  застраховка   за не по-малко от 1000 лв.
 • 3. Лична карта и туристическа членска карта с марка за 2017 г.
 • 4. Декларация за участие в проявата на собствена отговорност (попълва се на място).
 • 5. Такса за участие – 22,00 /двадесет и два/ лв. за възрастни, 10 /десет/лв. за ученици   нечленове на БТС и 15 /петнадесет/ лв. за възрастни и 7,00 /седем/ лв. за ученици – членове на БТС.  В таксата влиза: превоз на багажа, товарене и разтоварване, предварително почистване на биваците, пръскане за кърлежи на биваците, плащане на вода, ток, водачество и др. организационни разходи.
 • 6. Такса за ползване на палатка, както следва: 4 (четири) лв. за  двуместна, 6 /шест/ лв. за триместна, 3 /три /лева за едноместна за целия поход при използване на палатки от Дружеството и заплащане капаро  от 10 /десет/ лева като гаранция за връщане на изправна палатка.
 • 7. Транспортни разходи – Варна – гр. Бяла –11 (единадесет) лв. на възрастен човек за автобус или 6 лв. за ученик или дете / плаща се на място в автобуса/.

Ще Ви бъдат изпратени и мерките за безопасност, за да Ви подпомогнем в подбора на участници.

 

V.Екипировка и съоръжения:

Участниците трябва да са екипирани според изискванията за летни походи /при горещи условия/, като задължително носят: шапка с козирка, бански, джапанки, шише с вода, слънчеви очила, дъждобран, спален чувал, ел. фенерче, личен медицински пакет с лекарства, палатка и други съоръжения за бивакуване. ТД “Черноморски простори” разполага с ограничен брой палатки, които можете да използвате по заявка на тел. 052/802 302;   GSM: 0882 995 030 / БГ 5030 /  и  e- mail: prostory @ abv.bg .      

Материални условия:

Разходите за пътни и дневни са за сметка на организацията, която ги изпраща или на самите участници.  В местата за бивакуване можете да си закупите хранителни продукти.

Разходите по организацията и провеждането на похода, вътрешния транспорт, деакаризация (дезинсекция) на биваците, сувенири и командировъчни за ръководството, водачите на похода  се поемат от БТС,   ТД “Черноморски простори” или от спонсори, подкрепили проявата.

ЗАБЕЛЕЖКА: След приключване на похода участниците могат да пребивават няколко дни до бившата х. Черноморец /м. Фичоза/ или на палатки. Ще бъдат направени  фланелки с логото на похода, които можете да заявите при записването за похода на цена 7 (седем) лв. Размерите на фланелките са: 44, 48, 50, 52, 54, 56 и допълнително уточнявате броя им.    

Срок на заявки – до 1 юли 2017 г.

 

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

ТД „ЧЕРНОМОРСКИ ПРОСТОРИ“

 

Мерки за безопасност По време на шестнадесетия Национален поход по морския бряг „Черноморски бряг 2017“

 • Да се движат винаги след водача и да не се отклоняват от групата.
 • Да се участва в похода физически здрав и да се предпазва от слънцето  с шапка на главата.
 • Да се пие само проверена /годна/ вода.
 • При прилошаване да се потърси помош от лекаря на групата или бивака.
 • Да не се злоупотребява с алкохол.
 • Да не се напускат биваците самостоятелно – има опасност от загубване или инциденти с други лица.
 • Да се внимава при движението на влечуги и змии (в никакъв случай да не се нападат змиите).
 • Да не се дразнят животните в националните паркове и защитени местности.
 • Да носят със себе си специфични лекарства участниците, които се нуждаят от тях.
 • Да не се употребяват наркотични или други упойващи вещества. 
 • Да се преглежда за кърлежи и да се информира лекаря при нужда
 • Да се употребява минимум 2-3 литра вода на ден.
 • Къпането в морето да става само на обезопасени /ОХРАНЯЕМИ/ места и да се влиза в морето само в случай, че лицето може да плува.

От ръководството на похода

Btsbg.org © 2024 All rights reserved