НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ НОЩЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД "ВЕРЕЯ 2018"

Походът се посвещава на 140 годишнината от
Освобождението на България от турско робство
I. ВРЕМЕ И МЯСТО:
1. Походът ще се проведе на 30.06 и 01.07.2018 год. с маршрут от Прохода на
Републиката до Шипченски проход.
2. Стартът ще бъде даден на 30.06.2018 год. от 2000 часà – мотел "Проход на
републиката".
3. Финалът на похода ще е до 0800 часà на 01.07.2018 год. пред хотел‐ресторант
“Шипка” на Шипченски проход.
4. За участие в похода организаторите осигуряват транспорт от ТД “Сърнена гора”, гр.
Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 62 до мястото на старта (тръгване в 1700 часà) и
прибиране от мястото на финала до гр. Стара Загора (излишният багаж може да се остави в
автобуса).
5. Техническата конференция ще се проведе от 1900 часà на мястото на старта.
II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ – В похода могат да вземат участие представители на клубове на БТС от
цялата страна, както и индивидуални участници.
III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – Всеки участник трябва да представи на ръководството на похода
индивидуална или групова поименна планинска застраховка за дните на проявата, предсъстезателен
медицински преглед, декларация за участие в проявата на собствена отговорност (попълва се на място).
IV. ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ – Екипировката да бъде съответстваща за сезона и
продължителността на похода (10‐12 чàса) при нощни условия, задължително фенер/челник с
резервни батерии. Желателно е участниците да имат в себе си зареден мобилен телефон.
V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ:
1. ТД “Сърнена гора”, гр. Стара Загора поема организационните разходи по проявата,
транспорта от гр. Стара Загора до старта и от финала до гр. Стара Загора.
2. Всички останали разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
VI. КОНТРОЛНО ВРЕМЕ НА ПОХОДА – 12 чàса.
VII. СТАРТОВА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ПОХОДА – 5,00 лева.
VIII. НЕЗАВЪРШИЛИТЕ ПОХОДА НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕМИРАНИ.
IX. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ – Заявки за участие се приемат до 22.06.2018 год. на Е‐mаil или телефон.
ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ – Туристическо дружество “СЪРНЕНА ГОРА”,
Телефони: 0882/966‐462 (секретар), 0883/225‐055,
Е‐mail: td_sarnena_gora [hop] abv [bts] bg

НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ НОЩЕН
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД "ВЕРЕЯ 2018" може да изтеглите от тук

Btsbg.org © 2024 All rights reserved