НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ НОЩЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД "ВЕРЕЯ 2019"

НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИ НОЩЕН
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД "ВЕРЕЯ 2019"
Походът се посвещава на 142 годишнината от Шипченската епопея

I. ВРЕМЕ И МЯСТО:

1. Походът ще се проведе на 22 и 23.06.2019 год. с маршрут от Прохода на Републиката до Шипченски проход.

2. Стартът ще бъде даден на 22.06.2019 год. от 2000 часà – мотел "Проход на републиката".

3. Финалът на похода ще е до 0800 часà на 23.06.2018 год. пред хотел-ресторант “Шипка” на Шипченски проход.

4. За участие в похода организаторите осигуряват транспорт от ТД “Сърнена гора”, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 62 до мястото на старта (тръгване на автобуса в 1700 часà) и прибиране от мястото на финала до гр. Стара Загора (излишният багаж може да се остави в автобуса).

5. Техническата конференция ще се проведе от 1900 часà на мястото на старта.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ – В похода могат да вземат участие представители на клубове на БТС от цялата страна, както и индивидуални участници.

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – Всеки участник трябва да представи на Ръководството на похода индивидуална или групова поименна планинска застраховка за дните на проявата, предсъстезателен медицински преглед, декларация за участие в проявата на собствена отговорност (попълва се на място).

IV. ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ – Екипировката да бъде съответстваща за сезона и продължителността на похода (10-12 чàса) при нощни условия, задължително фенер/челник с резервни батерии. Желателно е участниците да имат в себе си зареден мобилен телефон.

V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ:

1. ТД “Сърнена гора”, гр. Стара Загора поема организационните разходи по проявата, транспорта от гр. Стара Загора до старта и от финала до гр. Стара Загора. 2. Всички останали разходи са за сметка на клубовете или на самите участници. VI. КОНТРОЛНО ВРЕМЕ НА ПОХОДА – 12 чàса.

VII. СТАРТОВА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ПОХОДА – 7,00 лева.

VIII. НЕЗАВЪРШИЛИТЕ ПОХОДА НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕМИРАНИ.

IX. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ – Заявки за участие се приемат до 19.06.2018 год. на Е-mаil или телефон.

ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ – Туристическо дружество “СЪРНЕНА ГОРА”, Телефони: 0882 966 462 (секретар), 0883 225 055, Е-mail: td_sarnena_gora [hop] abv [bts] bg

Пълната информация и правилата за провеждане може да изтеглите от ТУК

Btsbg.org © 2024 All rights reserved