П Р А В И Л А за провеждане на десемнадесети национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се за приз “Кристален еделвайс”

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ

    1000 София, бул. „Васил Левски” № 75,  тел.: 02/93 00 677; факс: 987 69 41; имейл: eturist [hop] abv [bts] bg

 

П  Р  А  В  И  Л  А

за провеждане на

Седемнадесетия национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се за приз “Кристален еделвайс”                     

21-23 юни 2019г.

                 І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ     

 

Националният преглед на туристическите сръчности за учащи се  има за цел да пропагандира туристическото движение, да съдействува за създаване на навици за системно практикуване на видовете туризъм и спортно-туристическите дисциплини, да се проверят физическите, техническите и морално-волевите качества на участниците и се определят първенците в отделните дисциплини на прегледа.

 

 

ІІ. МЯСТО И СЪСТЕЗАТЕЛНИ   ДИСЦИПЛИНИ

Шестнадесетия национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се  за приз “Кристален еделвайс” ще се проведе от 22-24.06.2018 година в района на яз.”Копринка”- гр. Казанлък, в който са включени следните състезателни дисциплини:

 

        А. Майсторско управление на велосипед / Приложение № 1 /.

          

         Б. Стрелба с лък /Приложение № 2/

 

         В. Теглене на въже /Приложение 3/

 

         Г. Народна топка /Приложение 4/

        

         Д. Построяване на палатка /Приложение 5/

        

         Е. Игра „Познавам ли моята България?” /Приложение 6/

        

         Ж. Изграждане на палатъчен лагер /Приложение 7/

 

         З. Програма на туристическа тематика /песни, стихотворения и др./

         Приложение 8/

 

ІІ.ПРОГРАМА НА ПРЕГЛЕДА

 

21.06.2019 г. -    до 17.00 часа пристигане на участниците в прегледа на туристическите сръчности;

  • Настаняване и устройване на бивак по предварително подготвените и указани

места

  • 19.00 – 20.00 часа –  техническа конференция за отделните дисциплини

22.06.2019 г.

 -  9.00  часа – откриване на прегледа и старт на майсторското управление на велосипед

 -   10.30 часа – стрелба с лък

 -   13.30 часа – теглене на въже

 -   14.30 часа – народна топка

 -   15.30 часа – построяване на палатка

 -   16.30 часа -  игра „Познавам ли моята България?”

 -   19.00  часа - обявяване на резултатите от проведените състезания, награждаване на победителите и закриване на Шестнадесетия национален преглед на туристическите сръчности за учащи се за приз “Кристален еделвайс”.

 -  20.00  часа  - програма на туристическа тематика от участниците в прегледа и дискотека

 

23.06.2019 г. - Отпътуване на отборите за връх „Шипка”.

 

ІV. ПРАВО  НА  УЧАСТИЕ      

         Участието в отделните състезания и прояви е съгласно изискванията, посочени в приложенията.

 

                   V.МАТЕРИАЛНИ   УСЛОВИЯ

 

         Българският туристически съюз поема организационните разходи по провеждане на националния преглед. Разходите за участие в прегледа са за сметка на туристическите дружества и клубове,  регионалните инспекторати и общините

 

VІ. КЛАСИРАНЕ  И  НАГРАДИ

 

         Класирането ще бъде отборно за всички дисциплини.

Класиралите се  ще бъдат наградени с медали, грамоти и комплексно до трето място - купи.

С   оглед   създаването  на   по-добра   предварителна  организация всички дружества, клубове и училища, които ще вземат участие в прегледа, трябва да изпратят писмени заявки най-късно до 17.06.2019 година, на адрес: 1000 София, бул. ”В.Левски” № 75, п.к. 427,  БТС или  имейл адрес: llazarovbts [hop] abv [bts] bg;

 За справка: телефон: 02/ 930 06 77 и GSM: 0882 966 377 – Лъчезар Лазаров;

 

Правила за  провеждане на седемнадесетия национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се

за приз „Кристален еделвайс” .

                                           

Btsbg.org © 2024 All rights reserved