Правила за провеждане на Петнадесетия национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се за приз Кристален еделвайс

 І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ     

Националният преглед на туристическите сръчности за учащи се  има за цел да пропагандира туристическото движение, да съдействува за създаване на навици за системно практикуване на видовете туризъм и спортно-туристическите дисциплини, да се проверят физическите, техническите и морално-волевите качества на участниците и се определят първенците в отделните дисциплини на прегледа.

 

ІІ. МЯСТО И СЪСТЕЗАТЕЛНИ   ДИСЦИПЛИНИ

Петнадесетия национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се  за приз “Кристален еделвайс” ще се проведе от 23-25.06.2017 г. година в района на яз.”Копринка”- гр. Казанлък, в който са включени следните състезателни дисциплини:

 • А. Майсторско управление на велосипед / Приложение № 1 /.
 • Б. Стрелба с лък /Приложение № 2/
 • В. Теглене на въже /Приложение 3/
 • Г. Народна топка /Приложение 4/
 • Д. Построяване на палатка /Приложение 5/
 • Е. Игра „Познавам ли моята България?” /Приложение 6/
 • Ж. Изграждане на палатъчен лагер /Приложение 7/
 • З. Програма на туристическа тематика /песни, стихотворения и др./

Приложение 8/

 

ІІ.ПРОГРАМА НА ПРЕГЛЕДА

 

23.06.2017 г. 

 • до 17.00 часа пристигане на участниците в прегледа на туристическите сръчности;
 • Настаняване и устройване на бивак по предварително подготвените и указани места
 • 19.00 – 20.00 часа –  техническа конференция за отделните дисциплини

24.06.2017 г.

 • 9.00  часа – откриване на прегледа и старт на майсторското управление на велосипед
 • 10.30 часа – стрелба с лък
 • 13.30 часа – теглене на въже
 • 14.30 часа – народна топка
 • 15.30 часа – построяване на палатка
 • 16.30 часа -  игра „Познавам ли моята България?”
 • 19.00  часа - обявяване на резултатите от проведените състезания, награждаване на победителите и закриване на Тринадесетия национален преглед на туристическите сръчности за учащи се за приз “Кристален еделвайс”.
 • 20.00 часа  - програма на туристическа тематика от участниците в прегледа и дискотека

25.06.2017 г. - Отпътуване на отборите за връх „Шипка”.

 

ІV. ПРАВО  НА  УЧАСТИЕ      

 • Участието в отделните състезания и прояви е съгласно изискванията, посочени в приложенията.

 

V.МАТЕРИАЛНИ   УСЛОВИЯ

 •  Българският туристически съюз поема организационните разходи по провеждане на националния преглед. Разходите за участие в прегледа са за сметка на туристическите дружества иклубове,  регионалните инспекторати и общините

 

VІ. КЛАСИРАНЕ  И  НАГРАДИ

 Класирането ще бъде отборно за всички дисциплини.

Класиралите се  ще бъдат наградени с медали,грамоти и комплексно до трето място - купи.

С   оглед   създаването  на   по-добра   предварителна  организация всички дружества, клубове и училища, които ще вземат участие в прегледа, трябва да изпратят писмени заявки най-късно до 15.06.2017 година, на адрес: 1000 София, бул. ”В.Левски” № 75, п.к. 427,  БТС или и имейл адрес: eturist [hop] abv [bts] bgcvetkovabts [hop] abv [bts] bg;

 За справка: телефон: 02/ 930 06 77 и GSM: 0882 966 310 – Зорница Радонова; 0882/566777 – Веселина Цветкова

 

 

Забележка: Комплексното класиране се определя от седемте дисциплини: майсторско управление на велосипед, построяване на палатка, теглене на въже, народна топка, стрелба с лък, играта „Познавам ли моята България” и оценката за най-добър бивак.

За участие във всяка едно състезание ръководителите на отбори представят на организаторите списък на състезателите със съответното ЕГН по възрастови групи.

 

Охрана на лагера: Общинска полиция град Казанлък

Лекар на проявата:  д-р Константин Гджмичков

Btsbg.org © 2024 All rights reserved