Провеждане на курс за професия "Организация на туризма и свободното време"

Информация за провеждане на курса може да намерите тук

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
Курс за професия “Организатор на туристическа агентска дейност”
Специалност “Организация на туризма и свободното време”
Провеждане : 15.03.2021 – 04.07.2021
Обучителни занятия: 15.03.2021 – 20.06.2021
 Практически занятия: присъствени съботно-неделни
 Теоретични занятия: онлайн от понеделник до петък
Производствена практика: 21.06.2021 – 04.07.2021
 Две работни седмици практика в реална обстановка в туроператорска фирма
Място на провеждане на курса: Бизнес център “Интерленд” в София-град
Цени: (Таксата включва обучението, преподавател, материали, присъствена зала и производствена практика)
 Цена за членове на БТС: 312 лева
 Цена за външни лица: 351 лева
 Заплащането може да се извършва на три равни месечни вноски
Записване – записването е до 15.03.2021 г.
 Записване на място: София, бул. Васил Левски 75 (сградата на Министерство на младежта и спорта) етаж 5
 Отдалечено записване: Плащане по банков път с основание: “Такса за курс на БТС”
Удостоверяването за членство става с представяне на:
 Редовна членска карта с марка за 2021 г.
 Писмо препоръка от туристическото дружество, в което членува.
Капацитет: Курсът ще бъде проведен с ограничен брой лица – минимум 10 души / максимум 20 души. Условията за заетост на залата поради ситуацията с Ковид19 са спазени.
Завършване: Курсът завършва с полагане на изпит по теория и практика за придобиване на Трета степен на професионална квалификация и получаване на свидетелство за специалност – “Организатор на туризма и свободното време”.
За допълнителна информация, можете да се свържете с оставения долу контакт:
0882966302 Максимилиян Михайлов
max [bts] mihaylov [bts] bts [hop] gmail [bts] com

Btsbg.org © 2024 All rights reserved