Р Е Г Л А М Е Н Т за провеждане на Осемнадесети национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се за приз “Кристален еделвайс”

 

РЕГЛАМЕНТА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Р Е Г Л А М Е Н Т

за провеждане на

Осемнадесети национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се

за приз “Кристален еделвайс”

ЯЗ. ”КОПРИНКА”

                                                                       24-26 юни 2022

 

 

 

 

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

за провеждане на

Осемнадесетия национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се за приз “Кристален еделвайс”                     

24-26 юни 2022г.

 

 

                    І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ       

 

Националният преглед на туристическите сръчности за учащи се  има за цел да пропагандира туристическото движение, да съдействува за създаване на навици за системно практикуване на видовете туризъм и спортно-туристическите дисциплини, да се проверят физическите, техническите и морално-волевите качества на участниците и се определят първенците в отделните дисциплини на прегледа.

 

 

ІІ. МЯСТО И СЪСТЕЗАТЕЛНИ   ДИСЦИПЛИНИ

 

Осемнадесетият  национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се  за приз “Кристален еделвайс” ще се проведе от 24-26.06.2018 година в района на яз.”Копринка”- гр. Казанлък, в който са включени следните състезателни дисциплини:

 

А. Майсторско управление на велосипед / Приложение № 1 /.

           

          Б. Стрелба с лък /Приложение № 2/

 

          В. Теглене на въже /Приложение 3/

 

          Г. Народна топка /Приложение 4/

         

          Д. Построяване на палатка /Приложение 5/

         

          Е. Игра  ,,Познавам ли моята България“ /Приложение 6/

         

          Ж. Изграждане на палатъчен лагер /Приложение 7/

 

          З. Програма на туристическа тематика /песни, стихотворения и др./

          Приложение 8/

 

 

 

 

ІІ.ПРОГРАМА НА ПРЕГЛЕДА

 

24.06.2022 г. -    до 17.00 часа пристигане на участниците в прегледа на туристическите сръчности;

  • Настаняване и устройване на бивак по предварително подготвените и указани

места

  • 19.00 – 20.00 часа –  техническа конференция за отделните дисциплини

25.06.2022 г.

 -  9.00  часа – откриване на прегледа и старт на майсторското управление на велосипед

 -   10.30 часа – стрелба с лък

 -   13.30 часа – теглене на въже

 -   14.30 часа – народна топка

 -   15.30 часа – построяване на палатка

 -   16.30 часа -  Викторина на туристическа тематика

 -   19.00  часа - обявяване на резултатите от проведените състезания, награждаване на победителите и закриване на Осемнадесетия национален преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се за приз “Кристален еделвайс”.

 -  20.00  часа  - програма на туристическа тематика от участниците в прегледа и дискотека

 

26.06.2022 г. - Отпътуване на отборите.

 

ІV. ПРАВО  НА  УЧАСТИЕ         

          Участието в отделните състезания и прояви е съгласно изискванията, посочени в приложенията.

 

                    V.МАТЕРИАЛНИ   УСЛОВИЯ

 

          Българският туристически съюз поема организационните разходи по провеждане на националния преглед. Разходите за участие в прегледа са за сметка на туристическите дружества, клубове, училища и общините.

 

VІ. КЛАСИРАНЕ  И  НАГРАДИ

 

          Класирането ще бъде отборно за всички дисциплини.

Класиралите се  ще бъдат наградени с медали, грамоти и комплексно до трето място - купи.

 

VII. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

С   оглед   създаването  на добра   предварителна  организация всички дружества, клубове и училища, които желаят да вземат участие в прегледа, трябва да изпратят писмени заявки (по Приложение №9 – Заявка за участие) най-късно до 20.06.2022 година, на адрес: 1000 София, бул. ”В.Левски” № 75, п.к. 427,  БТС или  имейл адрес: org [bts] bts [hop] abv [bts] bg

 

          При пристигане в лагера на яз. Копринка, ръководителите на ученическите групи представят на коменданта на проявата, по време на техническата конференция оригинали на:

•         списък на участниците с три имена и възраст;

•         документ за пред състезателен медицински преглед за всеки участник;

•         копие на документ за застраховка за всеки участник.

 За справка: телефон 0882 966 310 – Иван Тодоров;

 

VIII. Допълнителни указания

 

  1. Български туристически съюз си запазва правото да прави изменения по програмата при промяна в обстоятелствата с цел по-доброто преминаване на проявата.
  2. Спазването на дисциплината в лагера и района, съзнателното и отговорно отношение към природата, местата за провеждане на състезанията са предпоставка за успешното и безпроблемно провеждане на проявата.
  3. При груби нарушения на реда и прояви, несъвместими с целите на прегледа, организаторът си запазва правото да отстранява нарушителите.
  4. Участието в допълнителни занимания, ако има такива,  е по желание на участниците.

5.       Настоящият регламент се публикува на сайта на Български туристически съюз https://www.btsbg.org/

 

 

 

 

 

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved