Регламент за участие в Национален туристически поход - По стъпките на Апостола - Плевен - Карлово 13-19 юли 2016

1. Кандидатите да са с доказани физически и морално-волеви качества, готови за многочасови преходи по скалисто било, каньон и гора в Централен Балкан. Не се допускат ученици до 14 годишна възраст (VII клас).

2. Здравословното състояние на учениците до 18 годишна възраст се доказва с медицинско удостоверение от 8-12.07.2016 г. Непълнолетните задължително се придружават от учители, родители или туристически деятел. Чрез специална декларация по образец на МОН се илюстрира съгласието на родителите за участие в проявата.

3. Екипировката да е съобразена с разнообразния терен на похода, като обръщаме внимание на две изисквания:
• Подходящи и удобни цели туристически обувки с дебели подметки с грайфери, както и дебели чорапи;
• Задължително наличие на топли връхни дрехи и дъждобран /наметало/.

4. Поне 3-4 от участниците на съответното училище или община да имат готовност да се включат в тематична вечер на 17 юли 2016 г. под надслов „Васил Левски и свободата на българите". Формата може да е есе, стихотворение или реферат до две печатни страници.

5. Необходими документи:
• Лична карта;
• Туристическа карта с марка от 2016 г.;
• Лична ученическа (студентска) карта;
• Медицинско удостоверение с дата 8-12.07.2016 г.;
• Декларация по образец на МОН за непълнолетните, с подпис на родител, удостоверяващ съгласието му за участие в проявата.

6. Финансови условия за един участник:
• Нощувки - 5 броя, 14-18 юли 2016 г. Общо ~ 60 лв.;
• Автобус и лифт - 20-25 лв,;
• Тениска с образа на В. Левски - 10 лв.;
• Планинска застраховка - 6 лв.;
• Всеки участник се грижи сам за екипировката и храната си;
• В срок до 30 април 2016 г. - събота, ще стане ясно каква част от средствата за транспорт и нощувки по общини се поема от спомоществователите.

7. Срокове:
• Заявки от училища и общини до 30 април 2016 г. - събота;
• Потвърждаване чрез превеждане на капаро от 30 лв. на участник до 21 май 2016 г. - събота. Изключение се прави за традиционните организирани участници от Плевен, Карлово, Никопол и Видин;
• Преводите се правят по банков път.

8. Телефон за справки - 0877 562 888, г-н Павлин Цонев, Председател на Общински комитет „Васил Левски" град Плевен.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved