Традиционното изкачване на връх Тумба  (1880 м н.в.) на 21-22 август 2021 г.

 

Туристическо дружество „Калабак” - град Петрич,

организира традиционното изкачване на връх Тумба  (1880 м н.в.) на 21-22 август 2021 г.

 

21.08. 2021 г. -  събота

- Пристигане на участниците в град Петрич до 9:00часа сборен пункт паркинга на Лидъл.

- От 9:00 ч. до 10:00 ч. придвижване до село Скрът (за тези, които нямат превоз дружеството ще осигури такъв).

- 10:30 ч. - Начало на похода от село Скрът до местността Щаба – от 3 до 4 часа ходене.

- 15 :00 ч. - Направа на бивачния лагер.

- 19:00 ч. – Вечеря, подготвена от организаторите ТД „Калабак”.

22. 08 .2021 г. - неделя

  • От 8:00 до 9:00 ч. закуска и събиране на бивачните съоражения.
  • 9:30 ч. Тръгване към върха.
  • 12:00 ч. - Среща с туристи от Македония и Гърция.
  • 13:00 ч. - Тръгване от върха към Щаба.
  • 15:00 ч. - Слизане в село Скрът.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В похода могат да участват физически и психически здрави туристи от всички дружества  и клубове на страната и туристи, които не членуват в дружества.

ЕКИПИРОВКА И СЪОРАЖЕНИЯ

Всеки участник в похода трябва да има:

                           - лична  планинска застраховка;

                          - екипировка за висока планина;

                          - собствени бивачни съоръжения.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

  • Трите имена и ЕГН (тъй като сме в гранична зона).
  • Краен срок за записване: 9 август 2021 г.
  • Такса за участие на туристи, които не са членове на ТД „Калабак” - 15 лв., от които 10 лв.  за  извозване на бивачните съоръжения от с. Скрът до месността Щаба и 5 лв. за превоз от Петрич до с. Скрът.

Град Петрич,  ул. Гоце Делчев №26

ТД „Калабак”: Е-майл: td_kalabac [hop] abv [bts] bg

Тел: 0893635399 и 0877771754

Елена Милушева – председател на ТД „Калабак”

 

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved