XXXI Воден празник на яз. „Александър Стамболийски” (гребане, плуване, водно спасяване, туристически сръчности, колотуризъм, пешеходство) - 15-17 юни

Btsbg.org © 2024 All rights reserved