XXXVI Общински пешеходен поход 100 километра за 24 часа 2017

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК - ВАРНА

9005 Варна,  ж.к. „Чайка“; алея „Акад. Н. Обрешков“;;

GSM: 0884 178 318;  0878 466 443; e-mail: t [bts] d [bts] vladislav [hop] abv [bts] bg

 

П Р А В И Л А за организиране и провеждане на ХХХVI ОБЩИНСКИ ПЕШЕХОДЕН ПОХОД 100 километра за 24 часа 16 –17.06.2017г.

 

І. Цел и задачи

Туристическия поход “100 км. за 24 часа” има за цел развиване на морално волевите качества на участниците, проверка на физическата и психическата им подготовка, за преодоляване на екстремно натоварване, чрез пешеходен туризъм. Задачата му е да запознае участниците с природните дадености на Варненския регион, да активизира любовта им към природата и Родината.

ІІ. Време и място на провеждане

Походът ще се проведе на  16 и 17 Юни 2017г. в района на север от гр.Варна по маршрут: кв.Виница - с.Кичево- с.Новаково - ман.Св.Марина -с.Кап.Радево - с.Зорница - с. Л. Каравелово - м.Фазанарията -“Парк-музей Владислав Варненчик”. Тръгването е в петък 16 Юни от 18 часа от последна спирка на автобус №31 в кв.Виница, Групата се събира в 17.30ч.  Финиширането е в събота 17 Юни в 18 часа,  в  “Парк-музей Владислав Варненчик”.

ІІІ. Условия за участие

3.1.В похода имат право да участват всички желаещи, които са мотивирани и са  в добро здравословно състояние.

3.2.Участниците в похода заплащат стартова такса за участие, в размер на 5 лв. за работещи и 3 лв за учащи и пенсионери.

ІV.Екипировка и документи.

4.1. Участниците са екипирани за летен поход в ниската планина, разполагат с дъждобран, резервни обувки, електрически фенер с резервни батерии, чорапи и дрехи за преобличане, връхна дреха против вятър, санитарен пакет и суха храна.

4.2. Участниците получават в писмена форма инструктаж за похода, подготвен от водача.

4.3. Участниците подписват декларация, че са физически здрави, участват   на собствена отговорност, приемат целите и задачите на похода, задължават се да спазват дисциплината на движение и указанията на водача.

V. Обезпечаване  на похода.

Походът “100 км. за 24 часа”  се съпровожда от обезпечаваща група, която осигурява подкрепителни пунктове по маршрута, както и превозва  излишния в момента багаж. С финансовата подкрепа на Община Варна за участниците е осигурена междинна закуска, тонизиращи студени и топли напитки и екипировка - фланелка. 

VІ. Справки.

Справки и записване за участие, спонсориране,  организационно обезпечаване и др. се извършва на телефоните на ТД “Вл. Варненчик”-Варна GSM:0886025473 – Венцислав Стайков – водач и GSM: 0884 178 318 - Диан Даскалов – председател или наe-mail: t [bts] d [bts] vladislav [hop] abv [bts] bg и Върбан Петков – секретар на e-mail: varban75 [hop] abv [bts] bgGSM:0878 466 443.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved