хижа Преспа

Местоположение: Западни Родопи, Преспански дял, м. Горелата хвойна, 1802, м н.в., GPS: 41.689539ºN 24.852774ºE
Описание: Сграда с капацитет 52 места, етажни санитарни възли и бани, отопление с печки на твърдо гориво, туристическа столова с камина и кухня, зала за тихи игри. Хижата е пункт от Е-8.
Изходни пунктове: с. Славейно, общ. Смолян – 3 ч; с. Манастир, общ. Лъки, обл. Пловдив – 2 ч; м. Хайдушки поляни – 1.15ч. През лятото може да се стигне по макадамов път до м. Хайдушки поляни от с. Славейно – 16 км и от с. Манастир – 7 км.
Съседни обекти: х.Момчил юнак – 2 ч.; х. Студенец – 7 ч; х. Свобода – 2 ч, вр.Преспа ( 2001 м) – 1 ч.
Стопанин: ТД „Карлък” – гр. Смолян

гр.Смолян-ТД”Карлък”

0886/936644 - секретар
0889/218780 - председател                  0878/218899 - счетоводство

4701 - гр. Смолян, ул. Родопи №57

karlak_tourist [hop] abv [bts] bg

 

 

За контакти: 0887 904 077, e-mail: karlak_tourist [hop] abv [bts] bg, 0301/6-26-88,
0301/6-26-90, 0886 936 644.

Добави коментар

Btsbg.org © 2024 All rights reserved