БЪЛГАРСКИЯТ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ И ДЖИ ПИ ГРУП АД СТАРТИРАХА ОБНОВЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА МАРКИРОВКА ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТ Е4

14/10/2019

На 12 октомври по време на пресконференция представители на „Джи Пи Груп“ АД и Българският туристически съюз обявиха своето сътрудничество и старт на работата по обновяване на туристическата маркировка по европейския маршрут Е4.  „Искам да ви уверя, че имате пълната подкрепа на БТС за осъществяване на всички последващи действия. Това, което ще направим заедно – БТС и и Джи Пи Груп, ще има ефект с голяма обществена полза за хиляди български и чуждестранни туристи” – каза в приветствието си Изпълнителният секретар на БТС Зорница Радонова.

Първият етап от партньорството включва освежаване на лятна и зимна маркировки на участъка от хижа „Мальовица”, през заслоните „Страшното езеро” и „Кобилино бранище” до хижа „Рибни езера”.

 „Решихме да финансираме подмяната, възстановяването и освежаването на зимната и лятната маркировка по Е4, защото това е атрактивен европейски маршрут и вярваме, че подобряването на състоянието му в българската част ще допринесе за увеличаване на туристопотока в рамките на Е4 и развитието на България като предпочитана туристическа дестинация. Днешното събитие е само първата стъпка от плановете ни за партньорство с БТС“, коментира Георги Гигов, проектов мениджър в „Джи Пи Груп“ АД.

Проектът ще има и втори етап, който ще обхване трасето от хижа „Рибни езера” до хижа „Македония”.

В момента състоянието на туристическата маркировка по маршрута не е добро и това носи рискове.

„Маршрутът не е подходящ за преминаване при лошо време, а при интензивни валежи, силни ветрове, гръмотевични бури и заледявания, отделни участъци могат да бъдат опасни. При разклон на пътеки съществуват рискове от отклоняване от основното трасе поради липса на указателни стрелки или изтрити надписи по тях, рядко поставена или унищожена маркировка“, коментира Йордан Йорданов, експерт в Отдел „ Хижи и маркировка” към БТС.

„Всички дейности ще бъдат изпълнени ръчно от Университетският аварийно-спасителен отряд (УАСО), на който бих искал да благодаря. Няма да има необходимост от строителна механизация. Проектът включва както освежаване на маркировката, така и поставяне на информационни табели с допълнителна информация – надморска височина, указателни табели, GPS координати, монтаж на азимутна маркировка и пешеходни времена към най-близките туристически обекти. Всеки съществуващ стълб по маршрута ще бъде прегледан и ще се вземат необходимите мерки за възстановяването му. И не на последно място, но от голямо значение, е поставянето на изцяло ново метално въже в участъка от заслон „Страшното езеро” до Римски друм “, сподели Георги Гигов.

„УАСО поставя и подновява маркировката в почти всички български планини повече от 30 години. Работим по установени стандарти и използваме шаблони за маркировка, като подновяването на един добре направен маршрут отнема малко време. Възстановяването на лятна маркировка, поставена правилно, е лесен процес за разлика от зимната. За този проект е необходимо да извършим инвентаризация на стълбовете по маршрута и проверка на данните им. Очакваме одобрения от Национален парк „Рила“ и Природен парк „Рилски манастир“, за да започнем работа както по маркировката и стълбовете, така и по поставяне на стоманеното въже“, каза Емил Николов от УАСО.

Маршрутът Е4 е с дължина 12 000 км, започва от най-западната част на Португалия, преминава през Испания, Франция, Чехия, Унгария, Сърбия, България и завършва в Кипър. Българската част от трансевропейското трасе е позната още като „Петте планини“ и прекосява билата на Витоша, Верила, Рила, Пирин и Славянка. По този международен туристически маршрут минават туристи и любители на природата не само от България, но и от Европа и света.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved