БТС проведе Общо събрание, отчитайки работата си  през 2017 година досега

28/05/2018

На 19 май  в залата на Специализираната болница за рехабилитация „Здраве” ЕАД в гр. Банкя се проведе Общо събрание на Сдружение „Български туристически съюз” при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет на БТС за 2017 г.

2.Отчет за изпълнението на бюджета на БТС за 2017 г., приемане на консолидирания финансов отчет за 2017 г., утвърждаване на бюджета за 2018 г. и приемане на проекта за бюджет за 2019 г.

3. Отчет за работата на Инспектората на БТС за 2017 г.

4. Приемане на промени в Правилника за духовно стимулиране.

5. Изключване на членове от Сдружение „БТС”. Приемане на нови членове на Сдружение „БТС”.

За ръководство на Общото събрание бяха избрани проф. д-р Алексей Стоев – председател на БТС и двамата членове на Управителния съвет - Паскал Паскалев и Георги Петров. Бяха сформирани Мандатна комисия, Бюджетна комисия, Комисия за промяна в Правилника за духовно стимулиране, Комисия по предложенията, Комисия по приемане и изключване на членове, Деловодство и преброители. Така структурирана работата на Общото събрание започна с едноминутно мълчание в памет на починалите през изминалата година и досега туристически дейци, както и в памет на алпиниста Боян Петров останал завинаги в прегръдката на Хималаите.

В своето експозе председателят на БТС проф. д-р Алексей Стоев каза: „2017-та година и част от 2018-та не бяха леки години. Знаете след Конгреса настъпиха обстоятелства, които на практика затрудниха изключително много работата на Управителния съвет и на експертите в Българския туристически съюз. През този отчетен период ние си поставихме една много генерална цел - повишаване ефективността от взаимодействието с така наречените ресорни министерства, чрез които се осъществява голяма част от нашата работа. По отношение на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма успяхме да отстоим да влезе раздел за туристическата маркировка. Имаме постигнати съгласувания с управите на националните и природни паркове, в които те заявяват своята готовност да работим заедно. С предстоящите промени БТС ще бъде тази организация, на която ще й бъде възложено да прави и поддържа маркировката в българските планини. А при едно такова взаимодействие с парковете ще трябва да създаваме и поддържаме маркировъчната мрежа в съответствие с европейските стандарти.”

И от трибуната той направи две важни констатации за бъдещето на Сдружението: „БТС върви към стабилизиране. Нашата организация е такава, каквато ние я направим.”

Изпълнителният секретар на БТС Зорница Радонова запозна делегатите и гостите с факти за работата на БТС през отчетния период след Конгреса и досега, част от които не са включени в Отчетния доклад на Управителния съвет за 2017 г., раздаден на туристическите дружества. В експозето й бяха поставени няколко  основни акцента:

- взаимодействието с Министерство на младежта и спорта в работата по новия Закон за физическото възпитание и спорта, според който БТС ще бъде една от трите национално представени организации заедно с Българският олимпийски комитет и параолимпийците;

- взаимодействието с Министерство на туризма по повод измененията и допълненията в Закона за туризма, според които БТС ще участва в категоризирането на туристическите обекти и негов ангажимент ще бъде маркировката в планините;

- взаимодействието с Министерство на културата по повод националното движение на БТС „Опознай България – 100 национални туристически обекта”;

- международното сътрудничество с Европейската асоциация за пешеходен туризъм и Балканския планинарски съюз;

- проявите, инициирани от БТС по повод Българското председателство на Съвета на Европейския съюз;

- участието на БТС в инициативата „София – европейска столица на спорта”;

- поставянето на зарядни станции за електрически автомобили в туристическите обекти, стопанисвани от БТС и др.

Текстът на експозето ще бъде публикуван във вестник „Ехо” с незначителни съкращения.

Делегатите бяха предварително запознати и с отчета за изпълнението на бюджета на БТС за 2017 г.,  консолидирания финансов отчет за 2017 г.,  бюджета за 2018 г. и приемане на проекта за бюджет за 2019 г. Инспекторатът също представи своя доклад.  Всички документи по първите три точки от дневния ред бяха гласувани и приети.

В дискусията се подвигнаха множество въпроси: застаряването и намаляването на членската маса на БТС, гартирани ли са приходите в бюжета, колко са щатните служители в централата на БТС, какви са длъжностните им характеристики и какви заплати получават, кои са наемателите, които не се издължават по договорите, сключени с БТС, необходимостта от противодействие на общините, които искат да стопанисват, без да имат ресурси,  6-те пещери на БТС и др.

Делегатите поискаха да се публикува информация за работата на Управителния съвет и на Инспектората във вестник „Ехо” и за публичност на всичко, което се случва в тяхната работа.

Беше направено предложение през 2018 г. да се проведе Общо събрание,  със статут на Конгрес, на което да се приеме нов Устав, да се изберат нов председател, нов Управителен съвет и нов Инспекторат.

На гласуване бяха подложени и одобрени две нови отличия, които да се включат в Правилника за духовно стимулиране на БТС: медал „Заслужил деятел на туризма” и „Заслужил турист ветеран”.

Общото събрание прие две нови дружества: ТД „100-те войводи” – гр. Сливен и ТД „Туризъм, спорт и екология” – гр. Етрополе.

 

Btsbg.org © 2024 All rights reserved