БТС проведе семинар с актива на туристическите дружества от областите Пловдив, Пазарджик и Смолян

29/10/2018

Семинар с председателите и секретарите на туристическите дружества от областите Пловдив, Пазарджик, Смолян и представители на туристически дружества от Стара Загора и Казанлък се състоя на 26 и 27 октомври в Пловдив. На него присъстваха председателят на БТС проф. д-р Алексей Стоев, изпълнителният секретар Зорница Радонова, членове на УС на БТС, членът на Инспектората Валентин Симов и експерти от Сдружението.

 

Провеждането на тези семинари е част от организационния живот и дава възможност „очи в очи” да се обсъждат организационни въпроси и актуални проблеми на туристическите дружества, членове на БТС. Както каза председателят проф. д-р Алексей Стоев, постиженията на Управителния съвет и на експертите в Централата на БТС показват, че нащата в Сдружението се канализират и нормализират. Активизират се партньорствата с ресорните министерства, развива се Националното движение „Опознай България – 100 НТО” като се предвижда неговото дигитализиране и разширяването му в посока включването на ученическата младеж. Той наблегна и на факта, че Сдружението влиза в новия Закон за туризма със своя основен ангажимент – поддържането на туристическата маркировка. На практика това означава, че тя става държавен приоритет, а държавата ще я възложи на БТС. „Членството на БТС в Европейската пешеходна асоциация и нейните двугодишни усилия за модерниздация на европейските маршрути водят до необходимостта от поставянето на нови табели и от БТС се очаква активно да участва в тази дейност. Предстои да се направят заявки за броя табели, които ще се сложат на българските участъци от европейските туристически маршрути” – каза проф. д-р Алексей Стоев и наблегна на още един много важен въпрос - партньорството с Министерство на околната среда и водите и с националните паркове, тъй като материалната база на Сдружението е разположена в тях.  

 

На семинара бяха обсъдени и произтичащите от новия Закон за физическото възпитание и спорта последици за БТС, сроковете за пререгистрация на туристическите дружества в Агенцията по вписванията и задълженията на туристическите дружества по Закона за защита на личните данни. Представена бе също така информация за процеса по категоризация на туристическите обекти, стопанисвани от Сдружението.

 

В дневния ред присъства точка за редакционната политика и абонаментната кампания за вестник „Ехо”, както и обсъждане на критериите за годишните награди на БТС и подготвения проект за Споразумение между Министерство на образованието и науката и БТС, отнасящо се до развитието на  ученическия туризъм – един от основните приоритети на Сдружението, който ще се обсъжда от туристическите дружества до края на годината.

 

В проведената дискусия бяха поставени множество въпроси. Едни от тях се отнасяха до процедурата по категоризацията на туристическите обекти, други до регистрацията на туристическите дружества в Агенцията по вписванията, трети засягаха тематичното обогатяване и увеличаването на тиража на вестник „Ехо”.

 

Председателят на ТД „Сърнена гора” и председател на Инспектората Георги Гацин запозна присъстващите на семинара с технологията на годишното финансово приключване и заяви готовността си да дава консултации.

 

В заключителните си думи председателят на БТС проф. д-р Алексей Стоев заяви: „Времето, в което живеем не е лесно, но ако спазваме  основните принципи на БТС и реагираме адекватно на проблемите и си ги казваме в прав текст те ще се решат бързо.”

 

Семинарите с актива на туристическите дружества са важна част от съюзния живот и тази форма на конструктивни обсъждания на различни актуални въпроси и набелязването на действия в краткосрочен и дългосрочен план е стъпка в правилната посока.

 

 

Btsbg.org © 2020 All rights reserved