БТС проведе семинар с актива на туристическите дружества от Югоизточна България

23/10/2018

На 12 и 13 октомври в Бургас на хижа „Странджа” се събраха председатели и секретари на ТД „Средногорец” – Чирпан, ТД „Ален мак” – Бургас,  ТД „Овчарица” – с. Ковачево,  ТД „Яворови скали” – Поморие, ТД „Орловец” – Карнобат, ТД „Хеброс” – Димитровград и др.. От страна на ръководството на БТС присъстваха председателят на Сдружението проф.д-р Алексей Стоев и изпълнителният секретар Зорница Радонова. В семинара взеха участие и експерти от централата на БТС.

 

Семинарът премина при следния дневен ред:

  1. Организационни въпроси и регистрации на туристическите дружества в Националните регистри и отчитане на учебно-спортната дейност. Пререгистрация на туристическите дружества от Централния регистър на Министерство на правосъдието в Агенцията по вписванията, защита на личните данни.
  2. Актуални проблеми на БТС и туристическите дружества.
  3. Годишно финансово приключване за 2018 г.
  4. Категоризацията на туристическата база.
  5. Вестник „Ехо”. Абонамент и редакционна политика.
  6. Критерии за определяне годишните награди на БТС.
  7. Разни.

 

Председателят на БТС проф.д-р Алексей Стоев в своето експозе посочи, че провежданите всяка година семинари с председателите и секретарите на туристическите дружества са част от съюзния живот на Сдружението и дават възможност за директен диалог между ръководството и членовете на БТС. По този начин се предоставя актуална информация и се конкретизират проблемите на БТС на национално и месетно ниво. Присъстващите бяха запознати и с одобрените от Министерство на културата идеи на БТС националното движение „Опознай България - 100 национални туристически обекта” да излезе извън границите на страната и да се роди ново движение „100 балкански обекта”, както и да се даде старт на движението „Покорител на 10-те балкански първенци”. Той отчете като много положителен факт възвърнатото членство на БТС в Европейската асоциация по пешеходен туризъм и в Балканския планинарски съюз. Показа новата табелка, която трябва да се поставя при маркирането на Европейските туристически маршрути, преминаващи през България.

Изпълнителният секретар Зорница Радонова говори за новия Закон за физическото възпитание и спорта и новия Закон за туризма и произтичащите от тях последици за Сдружението. Подчертан бе фактът, че новият Устав на БТС задължително трябва да бъде съобразен с тези два нови закона. Тя обясни процедурата за регистрация в Агенцията по вписванията, наблегна на необходимостта да се спазват както сроковете за тази регистрация така и изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Представена бе информация за категоризацията на туристическата база -  какъв набор от документи трябват и в какви срокове да се подават.

 

Участниците в семинара направиха предложения, отнасящи се до вестник „Ехо” и неговата редакционна политика. Те обсъдиха също така критериите за връчване на годишните награди на БТС и се обединиха около мнението, че туристическите дружества трябва да бъдат обособени в различни категории в зависимост от числеността си и населеното място, в което се намират, когато се правят номинации за най-добро дружество на годината.

 

Обсъдени бяха същото така въпроси отнасящи се до материалната база на БТС, нейното поддържане и добро стопанисване. На вниманието на участниците бяха представени основните акценти в подготвеното Споразумение между БТС и Министерство на образованието и науката с цел практикуване на туризъм сред децата и учениците. Предложено бе да се организират две регионални срещи с учителите, които имат опит в извеждането на подрастващите сред природата.

 

Дискутиран бе също така въпросът дали изборът на Управителен съвет да бъде на квотен или на регионален принцип.

 

 

 

 

Btsbg.org © 2022 All rights reserved