ДА СИ ХИЖАР ВЕЧЕ Е ПРОФЕСИЯ

17/01/2022

 

Благодарение усилията на Българският туристически съюз в Министерството на труда и социалната политика добавиха към Националната класификация на професиите и длъжностите професията „Хижар“ с код 14393014.

 

Всички хижари вече могат да бъдат назначавани на длъжността, която реално заемат. Досега те бяха назначавани като салонни управители, бармани и други длъжности, които не отговаряха на спецификата на положения труд. Промяната е в сила от 01.01.2022 година и всички стопани на хижи вече могат да преназначават своите хижари.

 

Продължава съвместната работа на експерти от БТС и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) по създаване на държавен образователен стандарт за обучение по професията „Хижар“.

Btsbg.org © 2024 All rights reserved